logo
wvhj2023
© J. P. | Dreamstime.com
© J. P. | Dreamstime.com
30 mei 2024

Nieuw actieplan voor versnellen uitrol warmteopslag

Energy Storage NL heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een actieplan opgesteld voor het versnellen van de uitrol van warmteopslag. Het plan bevat 5 hoofdthema’s en 28 acties.

Warmteopslag is naast elektriciteits- en moleculeopslag een van de 3 vormen van energieopslag. Warmteopslag, of in bredere zin thermische opslag, is het opslaan van warmte (of koude) voor later verbruik.

Moeilijk
Het doel is om geproduceerde warmte, zoals duurzame warmte, industriële restwarmte of conversie van groene elektriciteit, op te slaan in warmte of koude wanneer deze beschikbaar is en deze te gebruiken voor tijden waarin het nodig is. Voor de korte termijn en voor de lange termijn is warmteopslag namelijk nodig om de piekvraag zonder gasketels of elektrische bijstook te kunnen verzorgen.

In het plan van aanpak zijn de sterktes en zwaktes van de sector opgenomen die in samenspraak met zo’n 50 stakeholders uit de sector in kaart zijn gebracht. De warmteopslagsector stelt dat opschaling van warmteopslagprojecten in Nederland moeilijk verloopt door het gebrek aan snelheid in de warmtetransitie, de onwetendheid rondom de potentie van warmteopslag en het gebrek aan financiering bij opschaling van warmteopslagsystemen.

Integraal meenemen
Recent heeft het demissionaire kabinet daarom besloten om zelf te investeren in de realisatie van warmtenetten om de warmtetransitie te versnellen. Het is daarbij volgens Energy Storage NL cruciaal bij de aanleg van warmtenetten ook opslag integraal mee te nemen. Dit om de warmteproductie te ontkoppelen van de warmtevraag, waardoor flexibiliteit wordt gecreëerd.

Daarbij ziet de sector ook een belangrijke rol weggelegd voor warmteopslag rondom het oplossen van netcongestie. Door overtollige elektriciteit om te zetten in warmte wordt het stroomnet ontlast. Daarnaast kan warmteopslag voor een verminderde piekvraag zorgen bij all-electric woningen. In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is echter geen actie opgenomen rondom warmteopslag en dat moet daarom volgens Energy Storage NL veranderen.

Uitdagingen en kansen
In het plan van aanpak is een reeks uitdagingen geïdentificeerd die de groei en implementatie van warmteopslag belemmeren. Zo is er ruimtelijke concurrentie met elektrische alternatieven en belemmeren hoge kosten van warmtenetten de groei van warmteopslag. Bovendien is de warmteopslagmarkt versnipperd, waardoor er behoefte is aan een gezamenlijke propositie en verbeterde samenwerking met netbeheerders. Verder loopt bestaande wet- en regelgeving achter en is er een gebrek aan incentives, duidelijke doelen en een flexibele wetgeving.

Toch zijn er ook volop kansen. Zo wordt warmteopslag gezien als essentieel om de industriële warmtebehoefte te flexibiliseren en ook als een oplossing voor groeiende uitdagingen in laagspanningsnetten, vooral met de opkomst van warmtepompen, elektrische auto's en zonnepanelen.

28 actiepunten
De actieagenda bevat 28 actiepunten die de uitdagingen en kansen voor warmteopslag moeten adresseren. Deze actiepunten zijn ingedeeld aan de hand van 5 hoofdthema’s.

Het eerste hoofdthema is een overkoepelende positionering voor de warmteopslagsector, waarmee het nut en de noodzaak van warmteopslag in de context van de energietransitie voor iedereen duidelijk wordt. Ten tweede vereist het ontwikkelen van een beleidskader voor warmteopslag een strategische benadering om een gunstig klimaat te creëren voor de ontwikkeling en de implementatie van warmteopslagtechnologieën.

Het derde hoofdthema draait om technische ontwikkelingsmogelijkheden van de warmteopslagsector. De actiepunten van dit hoofdthema moeten de sector helpen deze ontwikkelingen te versnellen en de stap naar marktintroductie te vereenvoudigen. De acties van het vierde hoofdthema moeten leiden tot verbeteringen in de productie en de installatie van warmteopslagsystemen. Tot slot draait het laatste hoofdthema om ketensamenwerking voor warmteopslagsystemen.

3 vormen van thermische energieopslag

In het plan van aanpak worden de 3 principes voor thermische energieopslag onderscheiden. Deze technologieën slaan energie op in groot temperatuurbereik, voor verschillende tijdsperioden, en kunnen voldoen aan verschillende behoeften van energiesystemen.

  1. Opslag van voelbare warmte: deze techniek verhoogt of verlaagt de temperatuur van een vloeibaar of vast opslagmedium zoals water of gesmolten zouten om thermische energie op te slaan en vrij te geven voor toepassingen met lage tot zeer hoge temperaturen. Dit is de meestvoorkomende vorm van thermische energieopslag en heeft commercieel succes geboekt op residentiële en industriële schaal. Het temperatuurbereik voor energieopslag varieert van 0 tot 2.400 graden Celsius, voor een duur die kan variëren van minuten tot maanden.
  2. Opslag van latente warmte: deze techniek gebruikt een faseveranderingsmateriaal om thermische energie te absorberen en op te slaan bij een constante temperatuur tijdens de daluren via smelten en geeft vervolgens de opgeslagen thermische energie vrij tijdens piekvraagtijd terwijl het stolt. Dit kan warmte opslaan bij temperaturen variërend van 0 tot 1.600 graden Celsius, voor een duur van uren tot dagen.
  3. Thermochemische warmteopslag: deze techniek werkt op twee manieren, via chemische reacties en (ab/ad)sorptieprocessen. Bij het eerste wordt energie opgeslagen als de warmte van reactie van omkeerbare reacties. Het laatste slaat thermische energie op via adsorptie – fysische binding – of absorptie, te weten opname dan wel oplossing van een materiaal. Thermochemische warmteopslag kan warmte opslaan van temperaturen variërend van <0 graden tot 900 graden Celsius, meestal voor een duur van uren tot dagen, of mogelijk zelfs tot maanden.
Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten