logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
7 mei 2024

Besef groot dat salderingsregeling voor zonnepanelen niet houdbaar is: ‘Nog steeds geen beter alternatief’

Is de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief in de ijskast gezet of moet het volgende kabinet een nieuwe poging wagen om de stimuleringsregeling te herzien? Solar Magazine maakt de balans op.

De redactie vroeg Aedes, de Consumentenbond, Eigen Huis, Energie-Nederland, Holland Solar, Netbeheer Nederland, Stroomversnelling, Techniek Nederland en de Woonbond hoe het verder moet nu de Eerste Kamer de afbouw van het salderen heeft weggestemd, maar de kosten van de regeling een nieuw kabinet mogelijkerwijs alsnog nopen tot maatregelen. Bovendien waarschuwen netbeheerders voor het groeiend aantal problemen op het laagspanningsnet, omdat salderen het verhogen van het zelfverbruik van zonnepaneelbezitters in de weg staat.

Aedes | ‘Alternatief is een investeringssubsidie’
Aedes, de belangenorganisatie van woningcorporaties, stelt te begrijpen dat de salderingsregeling zijn langste tijd heeft gehad. Belangenbehartiger Anne Leeuw: ‘We zijn aan niet tegen de afbouw. Afbouwen kan, als de overheid voldoende zekerheid geeft aan particulieren én huurders. Tot op heden zijn die garanties echter nog niet gegeven.’

De afbouw moet volgens haar voldoende zekerheid geven voor mensen die net een zonnepaneleninstallatie hebben gekocht of hiervoor plannen hebben. ‘Dat betekent tijd geven voor bewoners die pas nét een installatie hebben om deze ook terug te kunnen verdienen. Ook moet de verscheidenheid aan terugleverkosten ingekaderd worden. Daarnaast kan worden nagedacht over een afbouwpad dat niet terugloopt over het totale verbruik, maar dat ook rekening houdt met drempelwaarden. Op die manier is het effect voor mensen met een kleine installatie minder sterk. Dat zou eerlijk zijn, omdat zij in absolute zin ook veel minder hebben geprofiteerd van overmatig terugleveren.’

Consumentenbond | ‘Het initiatief ligt bij de wetgever’
De Consumentenbond beseft dat de huidige salderingsregeling niet voor altijd overeind kan blijven. De belangenbehartiger van Nederlandse consumenten stelt an sich dan ook niet tegen de afbouw van de salderingsregeling te zijn. ‘Maar vóórdat je die afschaft, moet er een goed alternatief zijn’, is woordvoerder Joyce Donat stellig. ‘Dat alternatief is nodig voor consumenten met een smallere beurs, maar bijvoorbeeld ook voor huurders, en is nodig om consumenten zekerheid en vertrouwen te geven in zonnepanelen te blijven investeren. De uitrol van zonnepanelen op daken van huizen is namelijk niet alleen nodig voor de energietransitie, maar is simpelweg ook overheidsbeleid: zoveel mogelijk zonnepanelen op daken waar de stroom gebruikt wordt en minder zonnepanelen in weides. Begin 2023 riepen we het kabinet daarom al op om met een beter alternatief voor het toenmalige wetsvoorstel te komen, maar dat is er helaas nog steeds niet. Er moet een heldere en stapsgewijze afbouw zijn, inclusief maatregelen en garanties waardoor consumenten niet op andere manieren benadeeld kunnen worden. Het initiatief ligt bij de wetgever om te bepalen hoe dat moet gebeuren. Desalniettemin denken we als Consumentenbond graag mee en willen we in gesprek gaan.’

Eigen Huis | ‘Niet voor onvoorwaardelijke voortzetting’
Vereniging Eigen Huis – belangenbehartiger namens zo’n 800.000 woningeigenaren – wil allereerst een belangrijk misverstand uit de wereld helpen dat op sommige plekken in de media is ontstaan. Woordvoerder Valeska Hovener: ‘Wij zijn niet vóór een onvoorwaardelijke voortzetting van de salderingsregeling. Maar het schrappen van een belangrijke stimulans voor zonnepanelen zonder dat er een plan ligt hoe de toekomstige groei van zon op dak gewaarborgd kan blijven, is voor ons geen optie. We vinden het belangrijk dat er langjarige zekerheid is dat de investering binnen 7 jaar wordt terugverdiend en daarbij rekening wordt gehouden met alle kosten en baten van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan de terugleverkosten die energiebedrijven factureren aan zonnepaneelbezitters en een belangrijke factor zijn geworden bij de berekening van de terugverdientijd. Een alternatieve stimuleringsregeling moet toekomstbestendig zijn en de overheid moet kunnen bijsturen als de omstandigheden veranderen en de terugverdientijd te veel oploopt. We staan open voor iedere variant die hieraan voldoet en willen hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.’

Lees het volledige artikel hieronder in de mei 2024-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten