logo
wvhj2023
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
19 april 2024

Raad van State houdt omgevingsvergunning zonnepark Ede in stand

De Raad van State vindt dat de gemeente Ede juist heeft gehandeld bij de verlening van de omgevingsvergunning voor een zonneweide in Harskamp. Daarmee staan de lichten voor het zonnepark definitief op groen.

Statkraft kreeg in oktober 2021 van het college van burgemeester en wethouders een vergunning toegekend voor de realisatie van een zonnepark met een bruto oppervlakte van 9,8 hectare. De zonnepanelen met toebehoren en onderhoudspaden beslaan een oppervlakte van 7,32 hectare. De landschappelijke inpassing zal plaatsvinden op de overige 2,48 hectare.

Bestemminsplan
Een omwonende, die Veehandel de Blaak en Boerderijwinkel de Blaak runt, stapte naar de rechter om de komst van het zonnepark tegen te houden. De rechtbank Gelderland verklaarde het beroep ongegrond, maar ook tegen die uitspraak tekende de omwonende bezwaar aan.

Afgelopen maand is de rechtszaak door de Raad van State behandeld. Die draaide grotendeels om het bestemmingsplan ‘Agrarisch Buitengebied Ede 2012’ dat ter plaatse van kracht is. Volgens de bezwaarmaker is het realiseren van een zonnepark op het perceel namelijk in strijd met het bestemmingsplan. Toch heeft het bestuurscollege van de gemeente de omgevingsvergunning verleend.

Landschappelijke inpassing
De Raad van State heeft het argument van de bezwaarmaker dat de gemeente de voorkeursvolgorde voor zonnepanelen uit de Nationale Omgevingsvisie niet gebruikt heeft naast zich neergelegd, omdat dit argument door de bezwaarmaker in de eerdere rechtszaak niet is aangevoerd.

Ook het argument dat een al bestaande houtwal niet mee mag tellen voor de benodigde landschappelijke inpassing, is door de Raad van State van tafel geveegd. De bezwaarmaker heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat niet wordt voldaan aan de volgens de beleidsregels van de gemeente Ede vereiste oppervlakte voor landschappelijke inpassing als de houtwal buiten beschouwing wordt gelaten. Ook een laatste argument tegen de komst van de zonnepanelen, uitzicht op het zonnepark, is volgens de Raad van State voldoende weerlegd. Al met al concludeert de rechter dat het hoger beroep ongegrond is. Daarmee blijft de omgevingsvergunning overeind.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten