logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
4 maart 2024

82 procent Nederlanders weet niet wat netcongestie is

Ruim 8 op de 10 Nederlanders weten niet wat netcongestie is en 72 procent heeft nog nooit van de term gehoord. Dat blijkt uit een flitspeiling over netcongestie van marktonderzoeksbureau Motivaction onder burgers.

Het onderzoek over het volle stroomnet is uitgevoerd onder een groep van ruim 1.000 Nederlanders. Van de ondervraagden heeft 43 procent zonnepanelen, 7 procent een elektrische auto, 4 procent een eigen laadpaal en 9 procent een warmtepomp.

Toelichting
4 op de 5 Nederlanders zeggen, na toelichting, een beetje of goed op de hoogte te zijn van het probleem rondom netcongestie. Nederlanders met zonnepanelen of elektrische auto zijn daardoor vaker op de hoogte van de problemen op het stroomnet dan de Nederlanders die geen zonnepanelen hebben of niet elektrisch rijden.

Hoewel ruim de helft netcongestie als een probleem ziet, maakt een derde zich hier echt zorgen over. 59 procent ziet netcongestie als een probleem voor Nederland en 32 procent maakt zich in – zeer – grote mate zorgen over netcongestie en de gevolgen hiervan.

Verantwoordelijk
67 procent van de ondervraagden vindt de netbeheerders verantwoordelijk voor het aanpakken van het probleem en 59 procent de rijksoverheid. Slechts 10 procent vindt zichzelf en 18 procent consumenten die veel stroom gebruiken verantwoordelijk.

Als oplossing voor het probleem noemen Nederlanders vooral dat de capaciteit van het stroomnet vergroot moet worden: 61 procent vindt dat. Andere oplossingen, zoals aanpassen van het stroomverbruik door bedrijven of huishoudens, worden in veel mindere mate gekozen; tussen de 34 en 9 procent.

Zonnepanelen

9 procent van de Nederlanders vindt dat huishoudens en bedrijven met zonnepanelen alleen stroom moeten opwekken op momenten dat er veel vraag naar stroom is. 9 procent van de ondervraagden ziet dit als oplossing voor het volle stroomnet. 31 procent van de Nederlanders ziet nog een andere oplossing in het verlengde hiervan; consumenten en bedrijven zouden volgens hen de stroom die ze opwekken met zonnepanelen zelf moeten gebruiken in plaats van terugleveren aan het stroomnet. Tot slot is 36 procent van de ondervraagden bekend met het fenomeen dat zonnepanelen door problemen op het stroomnet soms tijdelijk geen stroom kunnen terugleveren.

Maatregelen overheid onbekend
26 procent van de Nederlanders zegt helemaal niet te weten welke maatregelen de rijksoverheid momenteel neemt. De rest is verdeeld over welke maatregelen de overheid neemt. Het mogelijk maken dat huishoudens automatisch hun stroomverbruik aanpassen op de capaciteit van het net is met 30 procent de meest bekende maatregel.

55 procent van de Nederlanders staat positief tegenover het tijdelijk openbreken van straten in de eigen wijk om nieuwe kabels te leggen en het plaatsen van extra transformatorhuisjes om netcongestie aan te pakken. Daarnaast zijn ze bereid om zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen of oplossen van netcongestie, maar alleen als dit niet veel tijd, geld of moeite kost. 14 procent wil helemaal geen eigen bijdrage leveren.

Apparaten uit
Diegenen die bereid zijn te helpen, zijn verdeeld over de manier waarop zij dit zouden willen doen. De populairste maatregelen zijn apparaten uit te laten bij weinig capaciteit met 34 procent, het zelf gebruiken van zelf opgewekte stroom in plaats van terugleveren aan het net met 32 procent en het minder gebruiken van apparaten om energie te besparen met 31 procent. Circa een kwart is bereid om een transformatorhuisje voor de deur te accepteren – 26 procent – of om slimme apparaten aan te schaffen – 23 procent.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten