logo
wvhj2023
© Martijn Beekman
© Martijn Beekman
16 februari 2024

Energiewet maakt weg vrij voor cable pooling batterijen met wind- en zonneparken

Demissionair minister Rob Jetten gaat via de energiewet de weg vrijmaken voor cable pooling van batterijen met wind- en zonneparken. Dat blijkt uit de nota van wijziging die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Demissionair minister voor Klimaat en Energie Jetten stuurde in juni 2023 de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Energiewet toe waarmee het startschot werd gegeven voor de behandeling. De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat stelde afgelopen oktober enkele honderden vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel. Die heeft Jetten nu beantwoord en bovendien heeft hij ook een nota van wijziging voor de Energiewet meegestuurd.

Verbruik en opslag
ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hadden vragen gesteld aan Jetten over het verruimen van de mogelijkheid tot cable pooling. Op grond van de huidige Elektriciteitswet is het momenteel alleen toegestaan aan windparken en zonneweides om gezamenlijk gebruik te maken van 1 netaansluiting.

‘Op grond van de voorgestelde wijzigingen wordt cable pooling ook mogelijk voor andere combinaties van installaties, zoals verbruiks- en opslaginstallaties’, duidt Jetten. ‘Door deze verruiming kunnen ook andere partijen dan alleen windparken en zonneweides via samenwerking het gebruik van transportcapaciteit op een aansluiting optimaliseren, besparen op infrastructuurkosten en eerder toegang krijgen tot het transmissie- of distributiesysteem dan mogelijk zou zijn als deze partijen individuele aansluitverzoeken zouden indienen. De verwachting is ten slotte ook dat een verruimde regeling voor cable pooling bruikbaar is voor bepaalde energiehubs.’

Meldplicht
Het verruimen van deze regeling kent volgens Jetten geen directe nadelen, zolang marktpartijen zich houden aan de randvoorwaarden. Jetten stelt bovendien voor om een maximumaantal te combineren installaties achter 1 gezamenlijke netaansluiting vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur. ‘Dergelijke voorwaarden zijn nodig om te voorkomen dat de installaties achter de gezamenlijke aansluiting het karakter krijgen van een transmissie- of distributiesysteem.’

De in het voorstel opgenomen verruiming staat het gebruik van gedeelde aansluitingen niet alleen toe aan combinaties van installaties voor windenergie, zonne-energie en elektriciteitsopslag, maar ook combinaties van verbruiksinstallaties. De eis dat de betreffende installaties in elkaars onmiddellijke nabijheid moeten zijn gelegen, blijft ongewijzigd. Jetten wil de omvang van die minimumcapaciteit van cable pooling overigens niet op het niveau van de wet bepalen, maar via een algemene maatregel van bestuur. Ten slotte heeft hij na overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook een meldplicht in het wetsvoorstel opgenomen voor aanvragers, zodat de toezichthouder zicht houdt op de ontwikkeling van het gebruik van gedeelde aansluitingen.

Vervolg
De behandeling van de Energiewet – die de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vervangt – gaat nu de volgende fase in. In april zullen nog 2 wetgevingsoverleggen plaatsvinden met de Vaste Kamercommissie. Eind april zal – naar het zich nu laat aanzien – in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsvinden over de nieuwe wet.

Vervolgens zal in de Tweede Kamer gestemd worden over de wet. Als de Tweede Kamer instemt met de Energiewet, zal vervolgens de Eerste Kamer nog haar zegje mogen doen.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten