logo
wvhj2023
© Bebat
© Bebat
15 februari 2024

Bebat: inzameling batterijen op basis van lithium-ion moet verzevenvoudigd worden

België moet vanwege de nieuwe Europese Batterijverordening die deze maand van kracht wordt de inzameling van lithium-ionbatterijen tegen het kalenderjaar 2032 verzevenvoudigen. Dat meldt Bebat.

Lithium-ionbatterijen worden veel gebruikt in elektrische fietsen, maar ook in auto's, laptops en smartphones. Omdat ongeveer 80 procent van deze batterijen zit ingebouwd in apparaten bereidt Bebat zich voor om deze batterijen overal waar ze aanwezig zijn in te zamelen.

Thuisbatterijen
Bebat richt zich nu ook tot de overheid en doet specifieke aanbevelingen om een gunstig kader te creëren om de leiderspositie van België op het vlak van inzameling van batterijen te behouden. De organisatie stelt dat de batterijsector momenteel volop in expansie is en spreekt onder meer over de massale elektrificatie van het wagenpark en een enorme toename van oplossingen voor energieopslag zoals thuisbatterijen.

Met een inzamelpercentage van 59 procent overtreft Bebat momenteel ruimschoots de huidige Europese doelstelling van 45 procent. Tegen 2032 moet de inzameling echter zeven keer zo hoog zijn en bovendien moet de recyclagecapaciteit op Europese schaal vertwintigvoudigd worden. Dit vraagt volgens Bebat om onmiddellijke actie en een gunstig kader voor de ontwikkeling van de sector die instaat voor het inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen.

Aanbevelingen Bebat

Om een constructieve dialoog te stimuleren, roept Bebat de politieke partijen en de toekomstige beleidsmakers op om:

  • Instanties die instaan voor de inzameling van gebruikte batterijen een stabiel kader en duidelijke perspectieven te bieden: vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheidszin en transparantie zijn sleutelelementen in een omgeving die de duurzame ontwikkeling van afvalbeheeractiviteiten stimuleert. Door het basisprincipe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid na te leven – de aanvaardingsplicht – zullen organisaties blijven presteren.
  • Een evenwichtige intergewestelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten: deze legt een haalbaar nationaal actiekader vast, met respect voor de bevoegdheden van de gewesten.
  • Publieke en privéactoren dichter bij elkaar brengen: dit om nuttige samenwerkingen te bevorderen inzake sensibilisering, inzameling en verwerking.
  • De samenwerking tussen de verschillende spelers in de circulaire economie te ondersteunen en de opkomst van nieuwe initiatieven voor het hergebruik van lege batterijen aan te moedigen: enkele recente voorbeelden van zulke initiatieven zijn afgedankte fietsbatterijen die worden hergebruikt in werflampen, of afgedankte laptopbatterijen die dienstdoen als energieopslagsystemen voor mobiele zonnepanelen. Deze aanpak is gebaseerd op de expertise die organisaties zoals Bebat in de loop der jaren hebben opgebouwd.
Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten