logo
wvhj2023
© Astrid Gast | Dreamstime.com
© Astrid Gast | Dreamstime.com
24 januari 2024

‘SDE++ staat hergebruik van zonnepaneelonderdelen in de weg’

De huidige inrichting van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) staat het hergebruik van oude zonnepanelen in de weg. Dat stelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het rapport ‘Stand van RVO van 2023’ trekt de overheidsdienst aan de bel; het geheel aan regels, wetten en programma’s in Nederland is te omvangrijk en te complex geworden door de stapeling van politieke wensen en beleid. De politiek zit vol plannen, maar vergeet daarbij vaak de uitvoerbaarheid. Het gevolg: ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, haken af en raken gefrustreerd.

Minder
Minder beleid, minder wetten en regels, minder regelingen en minder programma’s zijn wat RVO betreft daarom het credo. ‘Met minder kunnen we meer bereiken’, stelt directeur-generaal RVO Abdeluheb Choho. ‘Maar daarvoor zijn er wel scherpe keuzes van de politiek nodig. Ook is het essentieel dat de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de ambitie om het simpel te houden centraal komt te staan bij politiek en beleid. Alleen dan kan de volle potentie van ondernemend Nederland worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de transities waar Nederland voor staat.’

Refurbished zonnepanelen
Een van de concrete voorbeelden waarmee RVO op de proppen komt in zijn rapport, is de ‘conflicterende’ SDE++-regeling. Een ondernemer die refurbished onderdelen voor zonnestroominstallaties op de markt brengt, ziet dat afnemers daarvoor meestal geen SDE++-subsidies kunnen aanvragen. Zo staat volgens RVO een regeling die gericht is op het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie en CO2-reductie tegelijkertijd de doelstelling circulariteit in de weg.

‘Ergens wringt het dat refurbished installaties niet voor een regeling als de SDE++ in aanmerking komen’, aldus de betreffende ondernemer. ‘Terwijl onze producten wél aansluiten bij de doelen van die regeling. Wij redden klimaatsystemen en onderdelen ervan van de vuilnisbak en geven ze een tweede leven. Nogal wat systemen en onderdelen bestaan grotendeels uit printplaten. Als in zo’n printplaat iets kapotgaat, gaat het betreffende onderdeel of systeem meestal de vuilniscontainer in. Wij zijn in veel gevallen in staat ze te herstellen – reviseren – naar de originele levensduur, zodat het product weer net zo goed is als toen het uit de fabriek kwam. Daarmee kunnen wij concurreren met de groothandel, waar installatiebedrijven hun nieuwe producten inkopen. Kortom, gereviseerde zonnestroomsystemen zijn commercieel aantrekkelijk, dragen bij aan het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie, aan CO2-reductie én bieden circulariteit. Natuurlijk moeten er voorlopig ook nieuwe zonnestroomsystemen en onderdelen geïnstalleerd worden, maar zeker ook gereviseerde.’

Minder eerlijk
Omdat circulaire producten grotendeels buiten regelingen als de SDE++ vallen, verdwijnt de circulaire impuls in een deel van de markt. ‘Dat maakt voor mijn gevoel het speelveld minder eerlijk’, aldus de ondernemer. ‘Om dat gelijk te trekken, zou binnen de SDE++ een extra categorie toegevoegd kunnen worden, gericht op levensduurverlenging; dat zou een mooi criterium zijn. Want het moet in zo’n regeling niet of-of zijn, maar én-én. Zowel duurzaam als circulair. Subsidies moeten prikkelen om voor de optie circulair te kiezen. Die prikkel is er nu te weinig.’

4 concrete oproepen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doet 4 concrete oproepen aan de politiek en beleidsmakers:

1. Betrek de uitvoering bij het ontwerp van nieuwe wetten en regelingen | Dit om voor ondernemers vroegtijdig nieuwe initiatieven op uitvoerbaarheid en haalbaarheid te toetsen. Zo worden valse verwachtingen voorkomen, omdat niet haalbaar is wat de politiek belooft.

2. Geef ruimte aan de uitvoering en laat de grootste groep het uitgangspunt zijn | Maak wetten en regels zo, dat er ruimte voor de uitvoering ontstaat. Als de grootste groep de norm bepaalt, kan een regeling grotendeels geautomatiseerd worden uitgevoerd. Zo ontstaat ruimte bij de uitvoering voor maatwerk voor de uitzonderingen.

3. Houd het simpel en coördineer | Er zijn nu te veel regelingen vanuit verschillende ministeries. Veelal concurreren of conflicteren deze regelingen met elkaar. Betere rijksbrede coördinatie, betere samenwerking en meer bundeling van regels is de oplossing.

4. Verminder administratieve lasten voor ondernemers | Complexiteit die ondernemers ervaren, bestaat uit vaak onnodige administratieve druk die voortkomt uit bewijslast. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig met publieke middelen moeten omgaan. Maar tegelijkertijd moeten we oog houden voor de administratieve lasten voor de ondernemer.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten