logo
wvhj2023
© GOLDBECK SOLAR
© GOLDBECK SOLAR
12 januari 2024

Gemeenten Midden-Holland beslissen komende maanden over zonnevelden

De gemeenten van de Regionale Energiestrategie (RES) Midden-Holland hebben afspraken gemaakt over de realisatie van zonneparken en beslissen de komende maanden over de locaties en voorwaarden.

De verschillende gemeenteraden nemen in maart een besluit over de goedkeuring van het Programma Zon op Veld. De RES-regio wil zo veel mogelijk duurzame energie opwekken met zonnepanelen op grote daken, maar alleen daarmee wordt de doelstelling voor 2030 niet gehaald. Daarom wordt gekeken naar het opwekken van duurzame energie via zonnevelden.

Landbouwgrond
De insteek is om zonnevelden alleen toe te staan onder strenge en duidelijke voorwaarden en op locaties op basis van de zonneladder van de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat alleen bij uitzondering zonnevelden op landbouwgrond toegestaan worden. Bij het opstellen van het Programma Zon op Veld dachten inwoners mee via een vragenlijst, bijeenkomsten en straatgesprekken. Ook regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties hebben meegedacht tijdens bijeenkomsten.

Uit de gesprekken zijn meerdere standpunten naar voren gekomen, die waar mogelijk in het programma zijn verwerkt. Zo vinden inwoners en regionale organisaties onder andere dat natuur- en weidevogelgebieden over het algemeen niet geschikt zijn voor zonnevelden. En gebieden met bedrijventerreinen en langs wegen juist wel. Ook gebieden waar in de toekomst bijvoorbeeld woningen gebouwd worden, vinden zij geschikt. Zolang zonnevelden in combinatie zijn met andere doelen zoals woningbouw of natuurherstel. Tot slot willen inwoners op verschillende manieren kunnen meedoen aan zonnevelden. Bijvoorbeeld door mee te denken of mee te profiteren.

Omgevingsvergunning aanvragen
Als het programma in maart definitief is vastgesteld, kunnen initiatiefnemers – commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners via energiecoöperaties – die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Als dat plan qua locatie en voorwaarden voldoet aan het programma, kunnen initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen.

De vergunning is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden. Bij het maken van deze plannen worden de omwonenden altijd betrokken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten