logo
wvhj2023
© Harry Wedzinga | Dreamstime.com
© Harry Wedzinga | Dreamstime.com
8 januari 2024

Glastuinbouw Nederland wil strengere regels zonnepanelen op kassen

Glastuinbouw Nederland pleit voor strengere regels voor de installatie van zonnepanelen op kassen. De organisatie pleit – mede naar aanleiding van onderzoek – voor regulering van de ‘verhoogde’ zonneparken.

Afgelopen zomer uitte Glastuinbouw Nederland al kritiek op de snelle opmars van zonnepanelen op kasdekken, wat ten koste zou gaan van glastuinbouwgebieden.

Vergunningsvrij
Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen en innovaties te stimuleren, stelt de belangenorganisatie dat regulering van het nu nog vergunningsvrij realiseren van zonnepanelen op een kasdek noodzaak is. 

Glastuinbouw Nederland constateert dat bijna 100 hectare aan kassen in toekomstbestendige gebieden inmiddels is bedekt met zonnepanelen en hieronder van enige vorm van bedrijfsmatige teelt van gewassen geen sprake is. De organisatie stelt dat er nog steeds ondernemers benaderd worden om kasdek beschikbaar te stellen en dat kassen gekocht worden voor het uitsluitend realiseren van ‘verhoogde zonneweides’.

Voorkeursvolgorde
Glastuinbouw Nederland vindt dat de voorkeursvolgorde zon van minister De Jonge – ook wel zonneladder genoemd – ook in het geval van kassen toegepast zou moeten worden. De belangenorganisatie pleit voor een vergunningplicht, om het realiseren van zonnepanelen op kassen te reguleren. Zonnepanelen op kasdek zouden uitgezonderd moeten worden van de mogelijkheden om vergunningsvrij zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking op een dak te realiseren.

Vanuit de samenwerking in Greenports Nederland onderzoekt Glastuinbouw Nederland samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheden om zon op kasdek te reguleren en meervoudig ruimtegebruik te bevorderen.

Uitloopoptie
Tegelijkertijd heeft Glastuinbouw Nederland begrip voor het feit dat er ook wenselijke transformaties zijn. Op solitaire locaties, zonder dat meervoudig ruimtegebruik nodig of wenselijk is, kan zon op kasdek volgens haar een uitloopoptie zijn voor een stoppende ondernemer. Wel zou in deze gevallen van belang zijn dat gemeenten deze transformatie ondersteunen en de juiste vergunningen worden verstrekt om dit te faciliteren.

Glastuinbouw Nederland stelt tot slot betrokken te zijn bij onderzoek naar de rechtmatigheid van afgegeven en aangevraagde subsidies aan marktpartijen die zonnepanelen op kassen in toekomstbestendige glastuinbouwgebieden hebben gelegd of willen leggen, zonder dat hieronder geteeld wordt. De beoordeling over de uiteindelijke rechtmatigheid van subsidietoekenning – als bijvoorbeeld niet aan het bestemmingsplan wordt voldaan, te weten het kweken van gewassen – is aan het bevoegd gezag, te weten de gemeente.

Innovaties
‘Voor meervoudig ruimtegebruik bij geïntegreerde zonneopwek in kassen is momenteel nog geen rendabele businesscase voorhanden’, aldus Dominique van der Hoeven, beleidsspecialist bij Glastuinbouw Nederland. ‘Verdere innovaties en dalende kostprijzen van kansrijke ontwikkelingen zijn dan ook wenselijk. Onderzoek hiernaar zal – onder andere via onze programma’s als Kas als Energiebron – de komende jaren worden voortgezet.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten