logowvhj2023
© TenneT
© TenneT
20 november 2023

TenneT stuurt voorstel voor tijdsafhankelijke transporttarieven naar ACM

Netbeheer Nederland heeft namens TenneT een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om voor het hoogspanningsnet tijdsafhankelijke transporttarieven in te voeren.

Door de tariefsystematiek voor de hoogspanningsnetten te wijzigen zouden netgebruikers op momenten van hoge netbelasting een hoger tarief betalen dan op momenten van lage netbelasting.

Piekbelasting
Bij de huidige transporttarieven van TenneT wordt momenteel geen rekening gehouden met de mate waarin een aangeslotene bijdraagt aan de piekbelasting van het stroomnet, terwijl de netbelasting een steeds belangrijkere factor is bij het veroorzaken van de kosten.

Door de Netcode elektriciteit te wijzigen, moeten die kosten beter gereflecteerd worden in de tarieven en het gebruik van het stroomnet op rustige momenten gestimuleerd worden. Deze prikkel moet dus helpen om de piekbelasting te verminderen en netcongestie tegen te gaan.

Capaciteitsverbruik wegen
Het voorstel houdt in dat het gemeten capaciteitsverbruik van aangeslotenen wordt gecorrigeerd door het te ‘wegen’. De wegingsfactor is afhankelijk van het tijdsblok waarin het verbruik heeft plaatsgevonden. In de piekuren is de wegingsfactor 1, in de daluren is de wegingsfactor 0,6. De tussenliggende tijdsblokken krijgen wegingsfactoren 0,9, 0,8 en 0,7. De weging van gemeten waarden resulteert in een reeks gewogen waarden voor capaciteitsverbruik. Waar tot nu toe de hoogste gemeten waarde per maand wordt afgerekend tegen het capaciteitstarief, wordt met dit voorstel de hoogste gewogen waarde per maand afgerekend tegen een nieuw capaciteitstarief.

Vrijstelling regionale netbeheerders
Netbeheer Nederland stelt voor om de nieuwe tariefsystematiek in eerste instantie alleen voor TenneT-netten in te voeren. Daarnaast wil ze een uitzondering maken voor regionale netbeheerders.

Die zouden vooralsnog moeten worden uitgezonderd, omdat zij hun verbruik zelf nauwelijks kunnen sturen. Dat wordt namelijk bepaald door het verbruik op de regionale stroomnetten en niet door de netbeheerders zelf. Daarom moet voor hen een wegingsfactor van 0,9 gaan gelden voor het gehele jaar, in plaats van de verschillende wegingsfactoren per tijdsblok.

De ACM is gestart met het beoordelen van het codewijzigingsvoorstel en verwacht vóór maart 2024 een ontwerpbesluit te publiceren waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Daarna stelt de ACM in het definitieve besluit de codewijziging vast.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.