logo
wvhj2023
© Jan Kranendonk | Dreamstime.com
© Jan Kranendonk | Dreamstime.com
9 november 2023

‘Klimaatplannen VVD, D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt niet goed genoeg’

De klimaatplannen uit de verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt zijn niet goed genoeg om in Nederland in 2040 klimaatneutraliteit te bereiken.

Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Alle politieke partijen zijn door het PBL uitgenodigd om hun partijprogramma aan te leveren voor de analyse; VVD, D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt hebben gebruik- gemaakt van dit aanbod.

Andere keuzes
Alle 5 de politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor een gezondere en duurzamere leefomgeving en voor het nakomen van de nationaal en internationaal afgesproken klimaat- en stikstofdoelen.

De partijen maken volgens de PBL-onderzoekers echter wel fundamenteel andere keuzes om de doelen te halen. Dit heeft invloed op onze dagelijkse leefomgeving en leidt vooral op termijn tot een heel ander Nederland.

Klimaatwet
Wat klimaat betreft, zien de PBL-onderzoekers voor de komende kabinetsperiode weinig verschil in emissiereductie tussen de 5 onderzochte partijen: allemaal handhaven en bestendigen ze het Klimaatfonds en het meeste klimaatbeleid van het kabinet Rutte IV.

Prof. dr. Marko Hekkert, directeur PBL: ‘Er is al veel in gang gezet en het is lastig gebleken om de uitvoering verder te versnellen. En effecten van nieuw beleid zijn vaak pas jaren later zichtbaar.’

Al in 2040
Voor de langere termijn valt volgens het PBL op dat GroenLinks-PvdA, D66 en Volt klimaatneutraliteit al in 2040 willen bereiken. Zij combineren dit met forse extra lasten voor de industrie. GroenLinks-PvdA wil fossiele energie sneller uitfaseren dan de andere partijen.

‘Het lastige daarbij is dat wanneer het relatief kleine Nederland als enige hoge eisen stelt aan industrie en bedrijven, een afname van productie in Nederland waarschijnlijk is: als consumenten de spullen die ze maken nog altijd nodig hebben, dan verplaatst vervuiling zich over de grenzen’, duidt Hekkert. ‘Daar schiet het mondiale milieu weinig mee op. Het is beter om met een brede coalitie van landen dit soort stappen te zetten, wat sommige partijen ook benoemen. Mondiaal gezien heeft het op de lange termijn ook effect om te proberen minder materialen te gebruiken of anders te consumeren. Alle partijen komen hiervoor met beleidsmaatregelen, al zijn ze niet allemaal even vérgaand en concreet. GroenLinks-PvdA en D66 zijn hiervoor in reikwijdte en concreetheid het meest onderscheidend.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten