logo
wvhj2023
© André Muller | Dreamstime.com
© André Muller | Dreamstime.com
1 november 2023

Stedin pleit voor normeren van gebruik buurt- en thuisbatterijen

Stedin pleit voor ‘goed nabuurschap’ bij de installatie en het gebruik van buurt- en thuisbatterijen. De netbeheerder benadrukt dat batterijen zonder normering de piekbelasting en netcongestie verergeren.

In de huidige businesscase van batterijen is het vaak nodig om verdienmodellen te stapelen. Batterijen worden rendabel wanneer het verhogen van het eigen gebruik van met zonnepanelen opgewekte stroom wordt gecombineerd met het handelen op nationale energiemarkten of zelfs de onbalansmarkten.

Extra elektriciteitsvraag
‘Juist die nationale markten zorgen voor prijsprikkels die niet per se helpen in het lokale energiesysteem’, schrijft Stedin in een position paper over buurt- en thuisbatterijen. ‘Zo kunnen batterijen bij lage prijzen in de winter – als het flink waait en veel stroom wordt opgewekt wordt met de windturbines op zee – zorgen voor extra elektriciteitsvraag bovenop de vraag die er al is. Met een flinke piek als gevolg. Hoewel dat niet elke dag zal gebeuren, kan dit er wel voor zorgen dat de elektriciteitsnetten in de straat daardoor te veel belast worden.’

Goed nabuurschap als principe voor het gebruik van thuis- en buurtbatterijen helpt volgens de netbeheerder om dat te voorkomen. ‘Goed nabuurschap in de energietransitie betekent dat buren geen hinder ondervinden van de keuzes van een enkeling en de buurt waar mogelijk samen bijdraagt aan het verbeteren van het lokale energiesysteem. Voor thuis- en buurtbatterijen betekent dit dat ze de problematiek op de energienetten in de wijk niet verergeren en het oplossen van lokale uitdagingen voorrang krijgt boven het maken van zo veel mogelijk winst op nationaal niveau.’

Registratie- en keuringsplicht
Voor thuisbatterijen en bidirectioneel thuisladen van elektrische auto’s is in de ogen van Stedin normering noodzakelijk om goed nabuurschap te borgen.

Daarom pleit het voor aanstuurbaarheid door de netbeheerder, zodat de batterijen in noodgevallen afgeschakeld kunnen worden. Stedin wijst erop dat dat vanaf 1 januari 2024 in Duitsland al de praktijk zal zijn. Ten tweede pleit de netbeheerder voor het aansluiten van batterijen op 3 fasen en toepassing van een regeling die onderspanning, overspanning en faseonbalans voorkomt. Verder moet er een registratie- en keuringsplicht komen, zodat batterijen geen risico’s vormen voor monteurs als zij werkzaamheden verrichten aan het elektriciteitsnet.

Overleg over locatie
Voor buurtbatterijen en bidirectioneel laden van elektrische auto’s bij publieke laadpalen of laadpleinen moet toetsing op goed nabuurschap plaatsvinden bij concessies, vergunningen of subsidies.

Stedin roept gemeenten en andere overheden daarom op tot toetsing van het principe van goed nabuurschap bij het verlenen van concessies en vergunningen of het verstrekken van subsidies voor buurtbatterijen. Ook wil de netbeheerder dat er overleg gevoerd wordt met de netbeheerders over de locatie van te plaatsen buurtbatterijen, zodat deze optimaal worden opgenomen in het elektriciteitsnet.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten