logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
2 oktober 2023

Minister: ‘Netbeheerders en industrie hebben onvoldoende inzicht in flexibel vermogen’

Er is bij de Nederlandse netbeheerders en industrie te weinig inzicht in het potentieel aan flexibel vermogen om het stroomnet te ontlasten. Dat meldt minister Rob Jetten na Kamervragen van de VVD.

Silvio Erkens (VVD) had de minister voor Klimaat en Energie een reeks Kamervragen gesteld over de inzet van flexibel vermogen als oplossing voor de toenemende congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Cluster Energie Strategieën
Minister Jetten bekent in zijn antwoorden dat het inzicht in het potentieel aan flexibel vermogen nog onvoldoende aanwezig is bij zowel netbeheerders als bij de industriële partijen. ‘Het is voor de industrie complex om data aan te leveren over vormen van flexibiliteit, zoals vraagsturing of opslag, die een groot potentieel hebben en onder welke omstandigheden investeringen in flexibiliteit rendabel zijn.’

Om die reden heeft Jetten door Kalavasta een methodiek laten ontwikkelen die de industrie handvatten moet bieden om dat inzicht te vergroten. Deze methodiek zal gebruikt worden voor de uitvraag van de Cluster Energie Strategieën (CES) 3.0 die de industriële clusters dit najaar maken. ‘Met de betrokkenen uit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werk ik samen om het aanbod aan flexibiliteit te verhogen, onder andere door beter te communiceren over hoe bedrijven kunnen flexibiliseren en wat het belang daarvan is, maar ook door dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het doel hierbij is de problemen van netbeheerders en marktpartijen bij de uitvraag naar flexibiliteit weg te nemen. Nu weten marktpartijen vaak nog niet wat mogelijkheden zijn om flexibiliteit aan te bieden en wat dat hen ook oplevert. Ook netbeheerders zullen moeten leren hoe zij zo veel mogelijk kunnen inspelen op de behoefte bij de marktpartijen bij het uitvragen van meer flexibele vraag en aanbod.'

Flexambassadeur
Volgens Jetten kan ook de flexambassadeur, van wie hij de komst afgelopen juni aankondigde, een rol spelen. ‘De taak van deze ambassadeur is onder andere de werelden van de netbeheerders en marktpartijen dichter bij elkaar brengen en knelpunten inventariseren en oplossen bij het ontsluiten van flexibel vermogen.’

De minister stelt dat het tot slot niet alleen belangrijk is hoe groot het vermogen aan flexibel aanbod is, maar dat het ook om de locatie en tijd gaat wanneer partijen dit kunnen aanbieden aan de netbeheerder. ‘Netcongestie wordt immers alleen opgelost met flexibel vermogen op het juiste moment en in de juiste regio.’

Actieprogramma
Vanuit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werken netbeheerders en marktpartijen momenteel actief aan oplossingen voor knelpunten die bedrijven ervaren bij het aanbieden van flexibiliteit. ‘Hierbij wordt voor elektriciteitsproductie ook gekeken naar het vaststellen van een prijsformule om de prijs te bepalen’, duidt Jetten. ‘Ook wordt er ingezet op betere communicatie over congestiemanagement. Zo is onlangs het platform Slimmetstroom.com gelanceerd door de netbeheerders, waar bedrijven zich kunnen laten informeren en inspiratie op kunnen doen uit voorbeeldcases.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten