logo
wvhj2023
© Stedin
© Stedin
28 september 2023

Groepscontract Stedin met energy hub REC Tholen voor ontlasten stroomnet

Netbeheerder Stedin heeft een groepscapaciteitsovereenkomst getekend met energy hub REC Tholen. Samen starten ze de organisatie van een pilot met als doel de ruimte op het lokale stroomnet efficiënter te gebruiken.

Het is de eerste keer dat Stedin een groepscontract sluit met een energiehub. Het is zelfs de eerste energy hub die een netbeheerder op deze manier contracteert met een overeenkomst die opschaalbaar wordt.

Gezamenlijke batterij
Om kennis en ervaring op te doen, wordt in eerste instantie gestart met 4 ondernemers om er vervolgens stapsgewijs steeds meer aan toe te voegen; de energy hub moet flink gaan groeien. In maart van dit jaar werd de eerste stap in deze samenwerking gezet. Het groepscontract is de tweede stap. De derde en laatste stap wordt naar verwachting begin 2024 gezet, als de gezamenlijke batterij wordt geplaatst ter ondersteuning van de energiehub in Tholen.

De lessen uit de pilot neemt Stedin mee bij de ontwikkeling van een standaardvoorstel voor groepscapaciteitscontracten. Als het lukt om deze contractvorm door te ontwikkelen, zodat die op grotere schaal kan worden aangeboden, dan zal deze in 2024 aan meer klanten beschikbaar worden gesteld.

Gezamenlijk transportvermogen
In een energy hub stemt een groep klanten onderling de vraag en het aanbod van duurzame energie op elkaar af en wisselen ze soms ook energie uit. Door onderling slim af te stemmen, kunnen bedrijven individueel uitbreiden en verduurzamen waar dat anders niet mogelijk is door een overbelast elektriciteitsnet. De energy hub kan daarbij gezamenlijk energie in- of verkopen.

Het groepscontract – met een gezamenlijk gecontracteerd transportvermogen – levert meerdere voordelen op, zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de netbeheerder. Zo biedt het de ondernemers de mogelijkheid tot verduurzaming van hun bedrijf en de uitbreiding van mogelijkheden binnen hun individuele transportvermogen. Verder krijgen zij de mogelijkheid tot het gezamenlijke gebruik en de gezamenlijke inkoop van energie en flexibele ‘assets’, zoals batterijen en  warmtenetten. Tot slot worden de kosten gedeeld voor het gezamenlijk verwerven van energiemanagement en expertise op het gebied van energie en verduurzaming.

Toekomstige energiesysteem
David Peters, chief technology officer bij Stedin, over het contract: ‘Deze klanten kunnen nu hun bedrijf uitbreiden en verduurzamen, zonder extra capaciteit van het elektriciteitsnet in te nemen. We zijn blij dat we dit kunnen faciliteren op een netbewuste en maatschappelijk wenselijke manier. Daarnaast gaan de ondernemers gezamenlijk investeren in batterijen, slim laden en de stuurbaarheid van hun energiehub. Dat zijn allemaal essentiële componenten voor het toekomstige energiesysteem en wat in deze vorm nu haalbaar wordt omdat de kosten gedeeld kunnen worden.’

Peter van Tuijl van Renewable Energy Community Tholen (REC Tholen) besluit: ‘Als gevolg van de elektrificatie en opwekking van duurzame energie wordt het transport van elektriciteit steeds moeilijker. Door samen te werken, kunnen we met z’n allen slim gebruik maken van het net. De e-hub is hiervoor een goede oplossing. Duurzame opwek met opslag en slimme sturing geeft ruimte voor flexibele oplossingen, waardoor we efficiënter gebruik kunnen maken van het net. Dit geeft ruimte om te werken aan langeretermijnoplossingen en het voorkomt grote sociaal-economische schade.’

Bedrijventerreinen  Slabbecoornpolder en Welgelegen

Bijna 5 jaar geleden startte ON E Target met een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken of bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en navolgend Welgelegen inTholen energiepositief en CO2-neutraal gemaakt konden worden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat dit mogelijk is en er veel potentieel ligt op de bedrijventerreinen.

Firan, partner van ON E Target, heeft de ontwerpen van de energy hub gemaakt, waaronder de collectieve batterij. Firan heeft verder mede ondersteund bij het inpasbaar maken van het groepscontract met Stedin. De uitdaging voor het realiseren van een energy hub ligt volgens Firan vooral in het slim combineren van opwek, opslag en verbruik. Door goed samen te werken, zal de positieve impact van de energy hub voor de deelnemende partijen en het elektriciteitsnet erg groot zijn.

REC Tholen gaat nu op bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen in Tholen de vraag en het aanbod beter op elkaar afstemmen en de batterij inzetten om de benodigde netcapaciteit te verminderen. De batterij zal dan met slimme sturing onder meer gebruikt worden voor energieopslag en uitgifte, direct voor het bedrijventerrein.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten