logowvhj2023
© Flynth | Dreamstime.com
© Flynth | Dreamstime.com
25 september 2023

Installateur hoeft zonnepanelen niet opnieuw te installeren na ‘fout’ advies

Een consument die vindt dat een installatiebedrijf hem verkeerd heeft geadviseerd over de installatie van zonnepanelen in een oost-westopstelling, is door De Geschillencommissie in het ongelijk gesteld.

De consument heeft zonnepanelen laten installeren, maar vindt achteraf dat hij een verkeerd advies van de installateur heeft gekregen. Omdat de consument het niet eens kan worden met de installateur heeft hij een bedrag van 1.000 euro niet betaald en bij De Geschillencommissie gedeponeerd.

Collectieve actie
Het installatiebedrijf is via een collectieve inschrijving gekozen om zonnepanelen te installeren. Bij het adviesgesprek met het installatiebedrijf heeft de consument naar eigen zeggen aangegeven dat hij zijn zonnepanelen op het zuiden wilde laten installeren. Het bedrijf adviseerde echter een oost-westopstelling.

De consument hierover: ‘Dit zou volgens hem meer opbrengst genereren. Ik ben vervolgens in zijn advies meegegaan. Helaas blijkt dat meestal niet waar te zijn. Een zuidopstelling geeft in de meeste gevallen wel degelijk een betere opbrengst, hetgeen de Manager Collectief van de ondernemer ook toegeeft in zijn email. Zo ook in mijn geval. De redenen die hij verder in zijn e-mail aangeeft waarom oost-west toch beter zou zijn, zijn zaken die nooit met mij besproken zijn en ook niet op mijn situatie van toepassing zijn. Zij hebben mij dus geadviseerd op basis van aannames en niet op basis van feiten. Tevens hebben zij mij een verkeerde voorstelling gegeven.’

Bewijs
De consument heeft De Geschillencommissie gevraagd om de installateur te verplichten bewijs te leveren dat de geadviseerde oost-westopstelling in zijn situatie ook de beste opstelling is. Daarnaast draagt de consument 2 alternatieve oplossingen aan: een vergoeding voor 2 zonnepanelen hetgeen verrekend wordt met het bedrag in het depot óf de zonnepanelen moeten 90 graden gedraaid worden.

Over de dag
Het installatiebedrijf weerspreekt de klacht van de consument. Een zuidopstelling geeft volgens de installateurs weliswaar per zonnepaneel een iets hogere opbrengst van een paar procent, maar een oost-westopstelling verdeelt de opbrengst van de zonnepanelen veel beter over de dag.

Bovendien kan de consument veel meer zonnepanelen kwijt op zijn dak waardoor de absolute totale energieproductie met een oost-westsysteem veel hoger is. De installateur benadrukt dat dat laatste belangrijk is als de consument in de toekomst niet meer mag salderen. Bovendien is de consument akkoord gegaan met de geïnstalleerde 15 zonnepanelen in een oost-westopstelling. Pas na de installatie heeft de consument zijn bezwaren geuit.

Aannemelijk maken
Omdat de consument de klagende partij is, is het volgens De Geschillencommissie aan de consument om aannemelijk te maken dat het advies van de installateur niet juist is geweest. De commissie stelt dat de consument niet kan verlangen dat de ondernemer of de commissie het bewijs levert dat het advies van de ondernemer juist is geweest.

Dit mede omdat het installatiebedrijf heeft gemotiveerd om welke reden hij de oost-westopstelling heeft geadviseerd. De Geschillencommissie kan de zienswijze van de installateur bovendien ook volgen. De consument heeft ook nog verwezen naar verschillende websites, maar deze hebben ook geen betrekking op de specifieke situatie bij de consument thuis. De omstandigheid dat de consument veel thuis werkt, leidt evenmin tot een ander oordeel van De Geschillencommissie.

Al met al concludeert die dan ook dat de klacht van de consument ongegrond is. Het depotbedrag van 1.000 euro wordt om die reden uitbetaald aan de installateur.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.