Solar Magazine - ICaRE4Farms wil boost geven aan zonnewarmte op boerderijen in Noordwest-Europa
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
ICaRE4Farms wil boost geven aan zonnewarmte op boerderijen in Noordwest-Europa
© ICaRE4Farms

ICaRE4Farms wil boost geven aan zonnewarmte op boerderijen in Noordwest-Europa

Zonnewarmte biedt grote kansen voor de energietransitie van de agrarische sector. De techniek is echter onbekend en daadwerkelijke toepassing zeldzaam. Innovatieproject ICaRE4Farms moet daar verandering in brengen.

Onder andere door het testen en valideren van een nieuwe generatie zonthermische systemen. ‘Voor een echte doorbraak zullen echter ook overheden een stap naar voren moeten doen’, aldus Kristof Severijns, innovatieconsulent bij Boerenbond. Het zijn roerige tijden voor de Nederlandse agrarische sector. Boerenbedrijven, althans een deel daarvan, zien zich in hun voortbestaan bedreigd, met de stikstofaanpak van de regering als de druppel die de emmer deed overlopen. No farmers, no food. De boer moet kunnen blijven boeren. Dat is de boodschap en die gaat gepaard met hevig verzet.

Groeiende druk
‘Die onrust over de toekomst van de boer is niet voorbehouden aan Nederland’, vertelt Severijns. ‘Ook in Vlaanderen is er sprake van stikstofproblematiek en een groeiende druk op agrarische ondernemers. Boerenbond, vergelijkbaar met LTO in Nederland, vertegenwoordigt hun belangen in de politieke lobby. Naast de belangenbehartiging zijn ook vorming, advies en ledenverbinding kerntaken. Daarnaast stimuleren we innovatie, onder andere op het gebied van productontwikkeling, bedrijfsvoering, technische innovatie en economische en ecologische verduurzaming.’

Niet duurzaam
Hoe staat het met de energietransitie van de Vlaamse boer? Severijns wijst allereerst op het feit dat de landbouw een netto-energieleverancier is. Dat is met name het gevolg van grootschalige toepassing van warmtekrachtkoppelingen, onder andere in de glastuinbouw. ‘Op heel wat boerengebouwen in Vlaanderen liggen zonnepanelen, maar zeker niet overal’, benadrukt Severijns. Hij ziet nog grote kansen voor de uitrol van zon-pv in de sector. Een van de bottlenecks daarbij is de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het maximale aansluitvermogen is niet zelden gering vanwege de ‘afgelegen’ locatie van veel boerenbedrijven.

Stookolie
Severijns: ‘Gezien de enorme potentie van zon op agrarische daken is voorrang geven aan zwaardere aansluitingen voor boerenbedrijven dus gewenst. Vooralsnog zijn vele echter aangewezen op stookolie voor hun energievoorziening. De sector wil en moet over op hernieuwbare energie, en wel op korte termijn om onze klimaatdoelen te halen. Zonnewarmte kan daarin een belangrijke rol spelen voor bedrijven met een aanzienlijke en continue warmtevraag, bijvoorbeeld glastuinders en kalverhouders. Maar dat is op dit moment nog pionieren in België, mede omdat businesscases lastig rond te rekenen zijn en gas en olie lange tijd goedkoop waren. Wij hanteren een maximale terugverdientijd van 10 jaar willen we spreken van een interessante investering.’

Lees het volledige artikel hieronder in de september 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!