logowvhj2023
© Milos Ruzicka | Dreamstime.com
© Milos Ruzicka | Dreamstime.com
20 september 2023

SDE++ | ‘Pak je verantwoordelijkheid en denk goed na voordat je een project opnieuw indient’

Het klinkt aantrekkelijk: projectontwikkelaars kunnen voor nog te bouwen zonne-energieprojecten hun oude SDE+(+)-beschikking inleveren en opnieuw subsidie aanvragen.

Voorwaarde is dat hun kosten zo hoog zijn opgelopen dat de betreffende projecten niet meer rendabel zijn. ‘Is het je alleen om hogere winst te doen? Heroverweeg je keuze dan’, luidt de heldere oproep van Nold Jaeger, manager Beleid bij branchevereniging Holland Solar.

Als gevolg van het toegenomen aantal uitdagingen voor projectontwikkelaars is de realisatiegraad van zonnestroomprojecten de afgelopen jaren fors teruggelopen. Zo was van de eerste subsidieronde uit 2019 per 1 juli al 44,7 procent van de beschikte pv-projecten vervallen. Van de eerste subsidieronde van 2020 was dat zelfs al 47,3 procent. Waar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorig jaar voor zon-pv nog uitging van een realisatiegraad van 45 tot 65 procent, is die dit jaar verlaagd naar 25 tot 58 procent. De verlaging is het gevolg van netcongestie, en – vooral bij zonnepanelen op daken – van problemen rond noodzakelijke aanpassingen aan de dakconstructie, financiering en verzekerbaarheid.

Nieuwe beschikking
De lagere realisatiegraad is ook in de Haagse politiek niet onopgemerkt gebleven. Een van de instrumenten die demissionair minister Jetten inzet om de realisatiegraad te verhogen, is de mogelijkheid voor projectontwikkelaars om hun oude subsidiebeschikking in te leveren en een nieuwe beschikking met gunstigere voorwaarden aan te vragen. Daarbij is er wel een belangrijk addertje onder het gras: bij het doen van een nieuwe aanvraag concurreert een project opnieuw met andere projecten. Het is dus onzeker of projectontwikkelaars die een vernieuwde aanvraag indienen subsidie toegewezen krijgen. Ook kan het zo zijn dat er andere eisen voor gelden (red. zie kader).

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheid, moet een aanvrager sowieso eerst een gemotiveerd verzoek indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de intrekking van de huidige subsidiebeschikking. Of projecten niet meer rendabel zijn, kan bijvoorbeeld aangetoond worden met een exploitatieberekening. De overheidsinstantie beoordeelt vervolgens of de beschikking kan worden ingetrokken.

Financiële storm
‘Bij veel projectcategorieën zijn de basisbedragen voor zon-pv dit jaar tientallen procenten hoger dan vorig jaar, maar tegelijkertijd hebben ontwikkelaars die overwegen hun project opnieuw in te dienen daarvoor in het recente verleden misschien wel een nog hoger basisbedrag verkregen’, opent Jaeger het gesprek. ‘Het is dus geen gegeven dat projecten die momenteel “on hold” staan opnieuw ingediend zullen worden.’

Lees het volledige artikel hieronder in de september 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.