logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
29 augustus 2023

Nieuw onderzoek brengt 12 onderbelichte oplossingen vol stroomnet in beeld

Een onderzoek van Stantec heeft 12 onderbelichte oplossingen voor de problemen op het volle stroomnet in beeld gebracht. Voorbeelden zijn congestiecommunicatie en de faseonbalans op het laagspanningsnet verminderen.

Het onderzoek is door Stantec uitgevoerd in opdracht van de Topsector Energie.

100 ideeën
‘Naast de enorme aandacht voor oplossingen voor grid-congestie die snel uitgerold kunnen worden in het huidige elektriciteitssysteem, is het goed om af en toe stil te staan en te reflecteren over mogelijkheden buiten het gebruikelijke en na te denken over de middellange termijn’, stelt Michel Emde, programmamanager Systeemintegratie bij Topsector Energie. ‘In de enorme opgave die voor ons ligt, moeten we op zoek naar alle oplossingen die kunnen helpen. Met dit rapport bieden we het bredere werkveld een overzicht van potentiële mogelijkheden waaraan alle spelers rond ons elektriciteitsnet een bijdrage kunnen leveren. Ter inspiratie, om het gesprek te bemoedigen, om samen verder te komen.’

De verkenning is een combinatie van een uitgebreide bureaustudie en een serie interviews met een brede groep experts uit de sector, waarin hen werd gevraagd naar oplossingen waar zij in geloven, die desalniettemin weinig aandacht krijgen. Die inventarisatie is aangevuld met een aantal out-of-the-box-oplossingen die voortkwamen uit een workshop waarin energietransitiespecialisten werden uitgedaagd om hun creativiteit de vrije loop te laten. Uiteindelijk zijn na selectie 12 van de meer dan 100 mogelijke oplossingen uitgewerkt en opgenomen in het rapport ‘Stroomversnelling’.

De 12 oplossingen

1. Congestiecommunicatie: gerichte communicatie om bewustwording en gedragsverandering stimuleren waarvoor geen systeem-ingrepen nodig zijn.

2. Faseonbalans verminderen: betere fasespreiding benut het laagspanningsnet beter, met stimulans van 3-faseapparaten, technische oplossingen en procesveranderingen.

3. Woongebieden lokaal balanceren: dit kan worden bereikt door verhoogde lokale organisatiegraad, het gebruik van technische oplossingen en het beprijzen van transport.

4. Autonoom decentraal ingrijpen: door decentraal en autonoom verbruik of opwek te dempen wordt tijdelijke overbelasting in het laagspanningsnet voorkomen.

5. Dynamische capaciteitsplanning en -handel: met expliciet plannen en verhandelen van capaciteit wordt dynamische vraag en aanbod mogelijk voor transportschaarste.

6. Flexibiliteit faciliteren bij bedrijven(terreinen): flexibiliteit bevorderen door samenwerking tussen bedrijven, netbeheerders en overheid, met een focus op collectieve transportcapaciteit.

7. Toepassen gelijkspanning: de doorvoercapaciteit kan vergroot worden door bestaande of nieuwe (hogere) netdelen uit te voeren in gelijkspanning.

8. Benutten andere elektriciteitsinfrastructuur: het reguliere stroomnet ontzien door gebruik van andere, bestaande elektriciteits-infrastructuur – zoals voor straatverlichting en openbaar vervoer.

9. Locatiesturing duurzame opwek en opslag: locatiesturing door netbeheerder en lokale overheden, op basis van netcapaciteit, lokale elektriciteitsvraag en maatschappelijke belangen.

10. Off-grid elektriciteitstransport: mobiele, grootschalige opslag kan elektriciteit verplaatsen tussen netdelen waar uitwisseling door netcongestie onmogelijk is.

11. Zwermoptimalisatie in elektrisch laden: elektrische vragen (ont-)laden, gestuurd door slimme algoritmen of kunstmatige intelligentie (ai). Het weegt daarbij individuele belangen tegen het collectieve belang van de ‘zwerm’ geïnspireerd op bijen.

12. Alternatieve storingsreserve middenspanning: alternatieve storingsreserve realiseren door vraagsturing en invoeding. Hierdoor wordt hoger gebruik van de redundantiecapaciteit mogelijk.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten