logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
24 augustus 2023

75 procent ondernemers ervaart tekort aan arbeidskrachten, maar aantal vacatures daalt

Ruim 75 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Dit melden CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Een jaar geleden ervoer nog ruim 84 procent een personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal van 2023 stelde ruim 40 procent het tekort te ervaren ook als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. 36 procent van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen door het personeelstekort.

Verschillende belemmeringen
Ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening de vervoer- en opslagsector ervaren een tekort aan personeel het vaakst als belangrijkste belemmering. Ten opzichte van een jaar geleden is het aandeel ondernemers met een tekort aan personeel het meest afgenomen in de landbouw, bosbouw en visserij, de groothandel en handelsbemiddeling en de informatie en communicatie. In de delfstoffenwinning en de detailhandel is dit juist toegenomen.

Bij het vinden van personeel ervaren bedrijven verschillende belemmeringen. Naast dat ruim een kwart van de bedrijven aangeeft dat het aantal werkzoekenden beperkt is, geeft ruim 16 procent aan dat er een gebrek aan gekwalificeerde mensen is. Bedrijven in de autohandel en –reparatie en de industrie ervaren dit relatief vaak als belangrijkste belemmering. Daarnaast geeft ruim 14 procent van de bedrijven aan dat mogelijke arbeidskrachten meer voor werk buiten hun sector kiezen. Daarnaast geeft bijna 11 procent van de bedrijven aan dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden.

Werkloosheid toegenomen
Afgelopen kalendermaand waren 362.000 Nederlanders van 15 tot 75 jaar werkloos, oftewel 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen 3 maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6.000 per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 1.000 per maand.

In juli hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en / of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Jongeren
De werkloosheid is het afgelopen kwartaal vooral toegenomen onder jongeren van 15 tot 25 jaar, van 7,9 procent in april tot 8,6 procent in juli.

De werkloosheid is in de eerste helft van het kalenderjaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrij stabiel geweest. Vanaf januari bewoog het aantal werklozen zich tussen de 353.000 en de 362.000. Alleen in april 2023 daalde het aantal tot 343.000. Ook het aantal WW-uitkeringen vertoonde de laatste maanden geen grote wijzigingen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten