logo
wvhj2023
© Belgian Solar
© Belgian Solar
1 juli 2023

De harde cijfers | Vlaanderen bereikt mijlpaal van 800.000 installaties met zonnepanelen

Vlaanderen heeft in de maand mei een mijlpaal bereikt: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) registreerde de 800.000e zonnepaneelinstallatie. Deze week in ‘De harde cijfers’ de nieuwste marktdata.

Uit de nieuwste cijfers van het VEKA blijkt dat tot en met eind mei 44.442 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 84 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 215,31 megawatt is 113 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers
De installatiecijfers voor de maanden april en mei zullen nog naar boven bijgesteld worden, waarbij traditiegetrouw voor de meest recente maand de grootste correctie zal plaatsvinden. De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Afkoeling
Ondanks dat opgemerkt moet worden dat het voor het tweede kwartaal om zeer voorlopige cijfers gaat, lijkt in Vlaanderen sprake te zijn van enige afkoeling van de residentiële zonne-energiemarkt. In het eerste kwartaal werden weliswaar 163 procent meer zonnepaneelinstallaties opgeleverd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar is het aantal installaties met 44 procent gedaald.

Gemeten naar omvormervermogen zijn in het eerste kwartaal 217 procent meer zonnepaneelinstallaties opgeleverd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar is het vermogen van die installaties weer met 38 procent gedaald.

Per vermogenscategorie
Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Kleiner dan 10 kilowatt

44.328

215,30 megawatt

10 tot 40 kilowatt

54

1,19 megawatt

40 tot 250 kilowatt

51

6,09 megawatt

250 tot 750 kilowatt

8

3,25 megawatt

Groter dan 750 kilowatt

1

5,00

Totaal

44.442

230,82 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

Provincie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Antwerpen

12.054

62,50 megawatt

Limburg

6.424

34,29 megawatt

Oost-Vlaanderen

10.075

55,10 megawatt

Vlaams-Brabant

8.002

40,29 megawatt

West-Vlaanderen

7.887

38,65 megawatt

Totaal

44.442

230,82 megawatt

Per kalendermaand
De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

83 procent meer installaties
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-mei van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 89 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)

2022

2023

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

24.048

44.328

+84 procent

10 tot 40 kilowatt

89

54

-39 procent

40 tot 250 kilowatt

105

51

-51 procent

250 tot 750 kilowatt

5

8

+60 procent

Groter dan 750 kilowatt

3

1

-67 procent

Totaal

24.250

44.442

+83 procent

71 procent meer vermogen
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 71 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 113 procent meer vermogen verwelkomde. In 3 van de 4 segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp, waarbij opgemerkt moet worden dat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling - met terugwerkende kracht - in de statistieken terug te zien zijn.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)

2022

2023

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

100,97

215,31

+113 procent

10 tot 40 kilowatt

2,08

1,19

-43 procent

40 tot 250 kilowatt

10,82

6,09

-44 procent

250 tot 750 kilowatt

2,07

3,25

+57 procent

Groter dan 750 kilowatt

18,79

5,00

-73 procent

Totaal

134,73

230,84

+71 procent

800.000e installatie geplaatst
In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind mei 2023 over 5.281,71 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 801.597 zonnepaneelinstallaties en daarmee heeft Vlaanderen in de maand mei, maar mogelijk zelfs al eerder, de 800.000e pv-installatie verwelkomd. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten