logo
wvhj2023
© Dreamstime.com
© Dreamstime.com
26 juni 2023

EcoCertified Solar Label voor zonneparken dit najaar getoetst: ‘Marktbehoefte enorm’

Dit najaar wordt een eerste versie van EcoCertified Solar Label getest. Heeft een zonnepark dit label, dan worden de bodemkwaliteit en biodiversiteit gegarandeerd verbeterd ten opzichte van het vorige grondgebruik.

Dit biedt houvast voor ontwikkelaars bij het vormgeven van projecten, en duidelijkheid voor vergunningverlening en burgers over de natuurinclusiviteit van een project. ‘Met EcoCertified zetten we een enorme stap naar een nieuwe generatie zonneparken en bevorderen we draagvlak voor zon op land’, aldus Karen Krijgsveld en Steven Kamerling.

Het tot stand komen van een EcoCertified Solar Label kent een lange aanlooptijd. Die begon met een set minimale richtlijnen voor de biodiversiteit van zonneparken die Wageningen Environmental Research ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die werden begin 2021 gepresenteerd. Tegelijkertijd startte het innovatieproject EcoCertified Solar Parks, met als deelnemers TNO, Wageningen University & Research (WUR), Eelerwoude, NL Greenlabel en 10 zonneparkontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar.

Ecologische meerwaarde
‘Dit project loopt nog steeds’, vertelt Steven Kamerling van NL Greenlabel. ‘We werken aan wetenschappelijk onderbouwde eisen voor het borgen en bevorderen van biodiversiteit en bodemkwaliteit. Passen ontwikkelaars die toe, dan realiseren ze zonneparken met ecologische meerwaarde en kunnen ze dat ook gaan aantonen met een certificaat. Dit project heeft echter tijd nodig, het onderzoeken van effecten van zonneparken op de bodem, flora en fauna kost per definitie jaren. In 2025 presenteren we het uiteindelijke resultaat dat misschien wel 3.0 of 4.0 is. Dit najaar verwachten we echter al met testversie 1.0 aan de slag te kunnen gaan in de zonneparken van de aangesloten ontwikkelaars en in een aantal gemeenten, en zo het label te kunnen toetsen. De behoefte in de markt is enorm.’

Snel acteren
Nederland is klein. De ruimte is beperkt. Die wordt geclaimd door meerdere activiteiten. Het gaat bovendien slecht met de natuur. De ontwikkeling van het EcoCertified Solar Label is daarmee van groot belang; het schept een kwaliteitskader voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van zonneparken. ‘Het is zaak dat we snel acteren. Dit moet echter wel op een manier die effectief en wetenschappelijk onderbouwd is’, aldus Karen Krijgsveld, senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. ‘Temeer omdat het draagvlak voor grootschalige zon-op-landprojecten afneemt terwijl het versnellen van de energietransitie noodzaak is.’

Lees het volledige artikel hieronder in de juni 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten