logo
wvhj2023
© Oleksandr Tikki | Dreamstime.com
© Oleksandr Tikki | Dreamstime.com
10 juni 2023

Over de grens | Luxemburg klaar voor massale uitrol zonnepanelen

In de rubriek ‘Over de grens’ neemt de redactie van Solar Magazine een kijkje in het buitenland. Ditmaal Luxemburg dat afgelopen jaar de vraag naar zonnepanelen vanaf de zomer zag exploderen en aan tenders werkt.

Het groothertogdom telt per eind vorig jaar een geïnstalleerd vermogen van ruim 300 megawattpiek.

Tender
Het ministerie van Energie en Ruimtelijke Ordening en het ministerie van Economische Zaken heeft deze week een tender uitgevoerd voor de uitrol van zonnepanelen bij bedrijven. Een van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, was dat een deel van de opgewekte zonne-energie direct wordt verbruikt; al dan niet door bedrijven zelf of via een lokale energiegemeenschap.

De tender kende 3 kavels: van 30 kilowattpiek tot 200 kilowattpiek, van 200 kilowattpiek tot 500 kilowattpiek en van 500 kilowattpiek tot 5 megawattpiek.

75 bedrijven
Van de 106 ingediende projecten zijn 85 projecten van 75 verschillende bedrijven in gehonoreerd. De geselecteerde projecten vertegenwoordigen een investering van 44,4 miljoen euro door de bedrijven en worden ondersteund door investeringssubsidies van in totaal 16,1 miljoen euro. De pv-installaties – goed voor een vermogen van 46 megawattpiek – moeten in de komende 1,5 jaar opgeleverd worden.

‘Het resultaat van deze aanbesteding is een succes voor de Luxemburgse economie en voor het klimaat’, aldus minister van Energie, Claude Turmes. ‘Zonne-energie is een schone energiebron die ons groothertogdom helpt de doelstellingen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie te halen en een van de manieren om onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te doorbreken. En de trend van zelfconsumptie is gestart: afgelopen jaar waren 793 van de 1.053 nieuwe pv-installaties in Luxemburg zelfconsumerend zijn.’

Agri-pv
In de komende maanden voert Luxemburg ook een tender uit voor agri-pv-systemen. Het ministerie van Energie en Ruimtelijke Ordening stelt met de experimentele aanbesteding een 3-voudige win-winsituatie te willen creëren op het gebied van duurzame elektriciteitsproductie, landbouwproductie en biodiversiteit en natuurbescherming.

De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen en 4 categorieën. Het eerste perceel – voor installaties van 100 kilowattpiek tot 5 megawattpiek – is voor grondgebonden pv-installaties met verticale, dubbelzijdige zonnepanelen of pv-installaties met trackers die de zonnepanelen mee laten bewegen met de zon. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën: grasland gebruikt voor voederwinning of grasproductie, grasland gebruikt voor veeteelt en akkerland voor alle gewassen. Het tweede perceel betreft ‘schaduw’-pv-systemen – voor installaties van 100 kilowattpiek tot 5 megawattpiek – voor boven speciale agrarische gewassen zoals fruit. Gebouwgebonden installaties zijn uitgesloten van de tender. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet bovendien een concept worden ingediend waarin het landbouwproject wordt gepresenteerd en de verbetering van de ecologische kwaliteit van het gebied wordt aangetoond.

Voor de komende heeft de Luxemburgse regering forse verwachtingen van de tenders die het zal organiseren, zoals te zien in onderstaande grafiek.

Residentiële markt
Ook de residentiële markt in het groothertogdom ontwikkelt zich snel. 2 jaar geleden werd de Luxemburgse variant van de elektriciteitswet aangepast en werd het principe van ‘zelfconsumptie’ en de mogelijkheid om stroom te delen in de wet vastgelegd

Consumenten kunnen door de opgewekte zonne-energie eerst achter de meter zelf verbruiken en vervolgens alleen het overschot aan het stroomnet terugleveren. Daarmee worden netkosten vermeden. Afgelopen kalenderjaar werd 70 procent van de zonnepaneelinstallaties in Luxemburg volgens dit principe aangesloten.

629 megawatt(piek)
De per eind vorig jaar geïnstalleerde opwekcapaciteit voor stroom bedraagt volgens netbeheerder Creos 629 megawatt(piek), waarvan 553 megawatt(piek) – oftewel 88 procent – hernieuwbare energie betreft.

Het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen, cumulatief en per kalenderjaar, is in onderstaande grafiek te zien.

De grootste cumulatieve geïnstalleerde vermogens van pv-installaties bevinden zich in het noorden, oosten en westen van Luxemburg. Het aantal zonnepaneelinstallaties groeide van slechts enkele stuks in het jaar 2000 tot een totaal van 10.237 stuks per eind vorig jaar.

2.541 aanvragen
‘De vraag naar de aansluiting van nieuwe pv-installaties en nieuwe elektrische voertuigen explodeerde in de loop van 2022’, aldus Creos in zijn jaarverslag. ‘Maar de ingebruikname van nieuwe installaties bleef op hetzelfde niveau als in 2021. Enerzijds wachtten de klanten op betere subsidievoorwaarden en anderzijds werd de industrie getroffen door een gebrek aan mankracht of vertragingen in de levering van materialen.’

Creos heeft daarbij afgelopen jaar een recordaantal van 2.541 aanvragen – een groei van 83 procent – ontvangen voor de aansluiting van hernieuwbare-energiesystemen; waarvan het leeuwendeel zonnepanelen betreft. Ook het aantal aanvragen voor laadpunten steeg hard; van 1.983 naar 3.357 stuks.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten