Solar Magazine - Rechter verplicht huurders zonnepanelen te laten installeren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter verplicht huurders zonnepanelen te laten installeren
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Rechter verplicht huurders zonnepanelen te laten installeren

De Rechtbank Noord-Holland heeft in een kort geding tussen de IJmuidense woningcorporatie Velison Wonen en 2 huurders geoordeeld dat deze verplicht zijn mee te werken aan de installatie van onder meer zonnepanelen.

De 2 bewoners huren een woning die behoort tot een complex dat bestaat uit 24 portiekwoningen.

Proefwoning
In mei 2022 heeft Velison aan de bewoners laten weten dat zij werkzaamheden aan het complex wil uitvoeren. Zij heeft daartoe een brief en een brochure opgesteld. Daarnaast heeft de woningcorporatie een informatiebijeenkomst georganiseerd en de bewoners de mogelijkheid geboden een proefwoning te bezichtigen. Aan de bewoners is een akkoordverklaring toegestuurd die zij konden ondertekenen.

Renovatiewerkzaamheden
Velison wil ten eerste een reeks renovatiewerkzaamheden uitvoeren, waaronder het isoleren van het dak, de gevels en de vloer, het aanbrengen van een ventilatiesysteem, het plaatsen van HR++-glas en het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat daarbij om 4 zonnepanelen per huishouden. Ook is Velison voornemens om de stoppenkast uit te breiden met het plaatsen van extra groepen ten behoeve van de zonnepanelen en de perilex-aansluiting die in de keuken komt ten behoeve van het elektrisch koken.

Daarbovenop wil Velison een reeks dringende werkzaamheden uitvoeren, waaronder het plaatsen van nieuw hang- en sluitwerk, het bijwerken van schilderwerk en het vervangen van dakpannen, goten en regenpijpen.

Niet akkoord
Verschillende huurders hebben de akkoordverklaring van Velison ondertekend. De bewoners die voor de rechtbank gedaagd zijn, zijn niet akkoord gegaan met het renovatievoorstel van Velison.

Een van de bewoners is vorig jaar december bij de kantonrechter een procedure gestart op grond van artikel 7:220 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. In de bodemzaak vordert de huurder een verklaring voor recht dat het renovatievoorstel van Velison niet redelijk is. Zij wil dat Velison wordt verboden om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren.

Velison vordert op haar beurt dat de kantonrechter de bewoners veroordeelt tot medewerking aan de uitvoering van de genoemde werkzaamheden en, indien de huurders niet vrijwillig daaraan voldoen, dat de huurwoning gedeeltelijk of tijdelijk ontruimd mag worden.

Voldoende aannemelijk
Velison legt aan de vordering ten grondslag dat voldoende aannemelijk is dat de rechter in de bodemzaak zal oordelen dat Velison gerechtigd is om de werkzaamheden uit te voeren en dat de bewoners die werkzaamheden moet gedogen. De woningcorporatie vindt bovendien dat zij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft, omdat ze wil starten met de werkzaamheden in de woning van de huurders.

Bodemprocedure
De huurders vinden dat de kwestie zich niet leent voor behandeling in een kort geding en dat Velison met haar vordering de bodemprocedure omzeilt. Daarnaast vinden ze dat Velison haar spoedeisend belang niet voldoende heeft onderbouwd. Daarnaast vinden zij dat het renovatievoorstel van Velison voor hen niet redelijk is.

De kantonrechter is het niet met de huurders eens en vindt dat de kwestie gewoon in een kort geding behandeld kan worden. Velison heeft volgens hem een spoedeisend belang bij haar vordering en de kantonrechter acht het in hoge mate waarschijnlijk dat de rechter in de bodemzaak zal oordelen dat het renovatievoorstel van de woningcorporatie redelijk is. De huurders worden daarom verplicht om mee te werken aan de start van de werkzaamheden.

Dringende werkzaamheden
Op grond van artikel 7:220 van het Burgerlijk Wetboek is een huurder volgens de kantonrechter verplicht de verhuurder de gelegenheid te geven dringende werkzaamheden aan de huurwoning uit te laten voeren. Alleen al hierom zijn de bewoners verplicht om mee te werken aan de geplande dringende werkzaamheden waaronder het vervangen van dakpannen, goten en regenpijpen.

Renovatiewerkzaamheden
Omdat 70 procent of meer van de huurders heeft ingestemd met de renovatiewerkzaamheden – waaronder de plaatsing van de zonnepanelen – zijn ook de 2 huurders verplicht hun medewerking te verlenen. Waar Velison stelt dat 75 procent van de huurders heeft ingestemd met de renovatiewerkzaamheden betwisten de 2 huurders dit en eisten ze aanvullend onderzoek. De kantonrechter ziet daartoe geen aanleiding.

De kantonrechter vindt tot slot dat de woningcorporatie voldoende heeft toegelicht dat de renovatiewerkzaamheden tot doel hebben om de verouderde woningen in het complex comfortabeler en energiezuiniger te maken. Velison heeft volgens de kantonrechter bovendien voldoende onderbouwd dat voor sommige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de mechanische ventilatie en de zonnepanelen, een aanpak per individuele woning ook praktisch niet mogelijk is. Ook de vrees voor een huurverhoging acht de kantonrechter ongegrond. Velison heeft erop gewezen dat voor de isolatiemaatregelen geen huurverhoging zal worden doorberekend.

Voor het geval de huurders geen medewerking zouden verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden – bijvoorbeeld door een deur niet te openen of het werk te belemmeren – wijst de kantonrechter ook de vordering tot tijdelijke en/of gedeeltelijke ontruiming van de huurwoning toe.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
Solarwatt zoekt:

International Marketing & Communication Manager

Fulltime (40 uur) - Tiel, 4004 JP, 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!