Solar Magazine - De harde cijfers | SDE++: chaos compleet bij CertiQ, wachten op Kamervragen over statistieken zonnepanelen?
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De harde cijfers | SDE++: chaos compleet bij CertiQ, wachten op Kamervragen over statistieken zonnepanelen?
© KiesZon

De harde cijfers | SDE++: chaos compleet bij CertiQ, wachten op Kamervragen over statistieken zonnepanelen?

Voor de vijfde maand op rij heeft CertiQ forse correcties doorgevoerd in de registratiecijfers van de SDE++ die inmiddels volledig onbetrouwbaar lijken. Deze week in ‘De harde cijfers’ een uitgebreide analyse.

CertiQ hanteert vanaf dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). In de maand april namen de correcties al een bizarre vorm aan en bij de nieuwste cijfers wordt die trend voortgezet. Door de grote hoeveelheid correcties waar maar geen einde aan lijkt te komen, lijkt de vraag gerechtvaardigd of het tijd is voor Kamervragen over de statistiekenchaos die compleet lijkt te zijn bij de organisatie die ook verantwoordelijk is voor de uitgifte van Garanties van Oorsprong.

Van 258,3 naar 123,3 megawattpiek
Begin april meldde CertiQ dat er in het eerste kwartaal 127 pv-projecten waren opgeleverd; goed voor een vermogen van 258,3 megawattpiek. Begin mei werd vervolgens het aantal opgeleverde pv-projecten fors naar boven gecorrigeerd tot 207 stuks, maar het geïnstalleerde vermogen juist ruimschoots gehalveerd tot 123,3 megawattpiek.

Afgelopen kalendermaand is daarbij het per eind vorig jaar via de SDE+(+) aantal geïnstalleerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen opnieuw verhoogd, te weten van 33.688 naar 33.762 pv-projecten en van 9.709,1 naar 9.754,4 megawattpiek. Daarmee is het per eind vorig jaar geïnstalleerde vermogen sinds de eerste melding al verhoogd met 430,4 megawattpiek en 598 projecten en ook de opgestelde vermogens van eerdere kalenderjaren zijn daarbij al diverse keren aangepast.

In de nieuwste cijfers komt de jaargroei voor 2022 uit op 2.335 projecten en 1.908,8 megawattpiek, respectievelijk een krimp van 40 en 5 procent.

Forse terugval
In de 2 onderstaande grafieken die de door CertiQ geregistreerde kwartaalgroei van het aantal pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen laten zien, is overduidelijk zichtbaar dat de SDE+(+)-markt na het recordjaar 2020 een forse terugval vertoont. Na een dal in het eerste kwartaal van 2021 leek er enkele kwartalen sprake van een zich herstellende markt, maar sinds het eerste kwartaal van 2022 is de nettogroei van het door CertiQ geregistreerde vermogen ieder kwartaal gedaald. Het aantal per kwartaal nieuw geregistreerde projecten daalt daarbij al onophoudelijk sinds het derde kwartaal van 2021.

-58 installaties
In de 2 onderstaande grafieken is te zien dat in de maand mei in veel vermogensklassen sprake is van een negatieve groei van het aantal geregistreerde projecten. Daardoor is in de maand mei geen sprake van een groei van het aantal door CertiQ geregistreerde pv-installaties, maar juist een flinke krimp van 58 installaties en een afname van het opgestelde vermogen van 0,2 megawattpiek. In de tweede grafiek is te zien dat in de 2 grootste vermogenscategorieën het geregistreerde vermogen wel is gegroeid, met respectievelijk 2,4 en 5,1 megawattpiek.

123,3 megawattpiek
Direct gevolg van de correcties is dat het in het eerste kwartaal van 2023 geïnstalleerde vermogen plotseling weer hoger uitvalt, terwijl dit vorige maand juist naar beneden werd bijgesteld tot 123,3 megawattpiek en een nettogroei van het aantal geregistreerde projecten met 207 stuks. In de nieuwste cijfers spreekt CertiQ over een groei van 267 projecten en 243,1 megawattpiek. Voor het tweede kwartaal staat de teller met nog 1 maand te gaan op -2 projecten – en dus een daling in plaats van een groei – terwijl het vermogen wel groeit, te weten met 114,4 megawattpiek.Grens 10 gigawattpiek in zicht
Waar CertiQ vorige maand nog een opgesteld vermogen van 9.817,1 megawattpiek per eind april telde, blijkt in de nieuwste cijfers de grens van 10 gigawattpiek al in de maand april gepasseerd te zijn. Per eind mei is het opgesteld vermogen binnen de SDE+(+) volgens CertiQ 10.111,9 megawattpiek verdeeld over 33.966 pv-projecten.

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door CertiQ geregistreerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen per vermogensklasse te zien.

* tot en met mei 2023

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
EWS zoekt:

Vertegenwoordiger buitendienst Noord-Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
SolarNRG zoekt:

Werkvoorbereider Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!