logo
wvhj2023
© Ahavelaar | Dreamstime.com
© Ahavelaar | Dreamstime.com
16 mei 2023

WUR: ‘Tijd van monofunctionele zonneparken is voorbij’

De shift naar multifunctionele zonneparken met maatschappelijk draagvlak is cruciaal voor de Nederlandse energietransitie. Die gedachte drijft het Solar Research Programme van Wageningen University & Research (WUR).

Dat verklaart ook de betrokkenheid bij het Gelderse Aanpak voor Zonneparken met Omgevingskwaliteit-project (GAZO). Hierin dagen WUR en de provincie Gelderland de markt en gemeenten uit in de vorm van een prijsvraag. Jeroen Sluijsmans: ‘6 innovatieve projecten worden beloond. Zij kunnen rekenen op onze volle ondersteuning met kennis om hun ontwikkelingen te versnellen en er het maximale uit te halen.’

Wageningen University & Research (WUR) startte in 2019 het Solar Research Programme. Dat moet een wetenschappelijke basis leggen voor multifunctionele zonneparken die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Inmiddels houden maar liefst 30 WUR-onderzoekers zich hier intensief mee bezig, nog eens 40 besteden er een deel van hun tijd aan. Het onderzoek richt zich op 6 gerelateerde thema’s: landschap en ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en natuur, bodemkwaliteit, agrivoltaics, participatie en meteorologie.

Grote uitdagingen
‘We zijn met zijn allen op een zoektocht’, aldus Jeroen Sluijsmans, Developer Wageningen Solar Research Programme. ‘Hoe geven we de Nederlandse energietransitie handen en voeten, niet alleen technisch en economisch, maar ook wat betreft ruimtelijk beslag? Een hernieuwbare-energiesysteem creëren kan niet zonder de grootschalige uitrol van zon en wind op land. Dat raakt echter heel veel mensen en het leidt tot weerstand. Er zijn bovendien meerdere andere grote uitdagingen, zoals het keren van de biodiversiteitscrisis en het verzekeren van onze voedselvoorziening. Monofunctionele zonneparken, zoveel mogelijk zonnepanelen op een groot stuk land leggen om zoveel mogelijk stroom op te wekken, zijn niet meer van deze tijd. We moeten naar meervoudig ruimtegebruik. Maar hoe doe je dat?’

Weg vrijmaken
Learning by doing. Dat is volgens Sluijsmans de gemeenschappelijke noemer van de vele projecten die WUR de afgelopen 4 jaar oppakte binnen het Solar Research Programme. Die moeten de weg vrijmaken voor duurzame zonneparken met meerwaarde voor economie, natuur en maatschappij. Een voorbeeld is SolarEcoPlus, waarvoor het startschot in 2020 werd gegeven. Samen met het bedrijfsleven en TNO doet WUR op 6 verschillende Nederlandse locaties onderzoek naar het effect van zonneparken op de natuur en de bodemkwaliteit. Begin 2021 presenteerde WUR in dit kader op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tevens een set basale richtlijnen voor het realiseren van biodiversiteit op nieuwe en bestaande zonneparken.

Volgende generatie
‘Daarop bouwen we voort in het EcoCertified-project, ook een initiatief vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap’, vertelt Sluijsmans. ‘Dat moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde eco-certificering van zonneparken. En binnen het Sunbiose-consortium werken we aan agri-pv, om een impuls te geven aan haalbare combinaties van landbouw en zonne-energie. Een van onze recente projecten betreft een samenwerking met de provincie Gelderland. We werken aan de Gelderse Aanpak voor Zonneparken met Omgevingskwaliteit, oftewel GAZO. Hiermee willen we vanuit grensverleggende praktijkvoorbeelden de realisatie van de volgende generatie zonneparken versnellen. Daar wordt zonne-energie gecombineerd met natuur, landbouw en met integrale gebiedsontwikkeling. De focus in GAZO ligt op participatie van de omgeving en de kwaliteit van het landschap.’

Lees het volledige artikel hieronder in de mei 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten