logo
wvhj2023
© Wiertn | Dreamstime.com
© Wiertn | Dreamstime.com
25 april 2023

Rechter veegt angst fruitteler voor hagelbuien door zonnepark van tafel

Een fruitteler die bang is dat bij zijn boomgaard meer hagelbuien zullen optreden door de komst van een zonnepark, is door rechtbank Midden-Nederland in het ongelijk gesteld. Hij maakte bezwaar tegen de vergunning.

De agrariër spande een rechtszaak aan tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor de komst van een zonnepark op een naburig perceel. De fruitteler heeft bezwaar gemaakt tegen die vergunning.

Boomgaarden
De eiser heeft tijdens de inspraakperiode bij de gemeente weliswaar geen bezwaar gemaakt tegen de vergunning, maar omdat de agrariër belanghebbende is, heeft de rechtbank besloten zijn bezwaar toch te behandelen. De bezwaarmaker stelt dat zijn eigen fruitteeltbedrijf – in het bijzonder zijn boomgaarden die op geringe afstand van het toekomstige zonnepark liggen – nadelige gevolgen zal ondervinden van de afgegeven omgevingsvergunning.

Verkeer, geluid en lichtschittering
De fruitteler stelt overlast te verwachten door extra verkeersbewegingen die het zonneveld tot gevolg zal hebben en van het geluid en de lichtschittering die door het zonnepark veroorzaakt zullen worden. De rechter is echter van mening dat het zonneveld niet zal zorgen voor onaanvaardbare verkeersoverlast. Ook heeft de eiser volgens de rechtbank niet aannemelijk kunnen maken dat hij in zijn boomgaard geluidsoverlast zal ondervinden van de transformatoren en het inkoopstation op het zonneveld.

Tot slot wordt ook de lichthinder door de rechter van tafel geveegd. Dit omdat de zonnepanelen van een antireflectiecoating worden voorzien, in een hoek van 10 graden worden geplaatst, het licht naar boven zal worden gekaatst en daardoor reflectie slechts in een kleine hoek mogelijk is. Verder wordt om het zonneveld een landschappelijke haag geplaatst met een hoogte van circa 2,5 meter. Ook hierdoor wordt volgens de rechtbank schittering vanaf het zonneveld naar de omgeving voorkomen.

Schadelijk wild en hagelbuien
Een opvallend ander argument dat de fruitteler aandraagt waarom de zonneweide niet aangelegd zou mogen worden, is dat de bosschages die rond het zonneveld zullen worden aangelegd een goede broed- en verblijfplaats zijn voor zangvogels, kraaien en hazen. De vogels zullen volgens hem in de omgeving gaan foerageren en daarbij zijn fruit aanvreten en hazen knagen aan de bomen. De eiser stelt hierdoor schade te zullen lijden door oogstderving. Verder voert hij aan dat als gevolg van het albedo-effect hagelbuien boven het zonneveld kunnen ontstaan die desastreus zijn voor zijn fruit.

De rechtbank begrijpt dat zangvogels, kraaien en hazen schade kunnen veroorzaken in een boomgaard. Maar naar het oordeel van de rechtbank heeft de eiser onvoldoende onderbouwd dat het aantal van deze sowieso al in het gebied aanwezige diersoorten als gevolg van de te planten bosschages zal toenemen. De eiser heeft volgens de rechter ook zijn stelling dat zonnepanelen een thermische invloed hebben op de lucht in de omgeving van de zonnepanelen en dat daardoor meer hagelbuien rond het zonnepark zullen ontstaan, niet geconcretiseerd en onderbouwd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft hij daarom onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het zonneveld tot meer hagelschade aan zijn gewassen zal leiden.

Hogere grondprijzen
Tot slot voert de eiser aan dat doordat de percelen waar het zonneveld zal worden gebouwd niet meer kunnen worden gebruikt als landbouwgrond, de grondprijs van landbouwgrond in het gebied zal stijgen. Hij stelt daarvan nadeel te zullen ondervinden als hij zijn bedrijf zou willen uitbreiden of een overname noodzakelijk zal zijn.

Ook in dat laatste argument gaat de rechtbank niet mee. Onderaan de streep vindt de rechtbank dat de gemeente in de omgevingsvergunning goed heeft uitgelegd waarom gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om, in afwijking van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning te verlenen. De rechtbank vindt het niet onredelijk dat het college de omgevingsvergunning heeft verleend. Het beroep van de bezwaarmaker wordt daarom ongegrond verklaard.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten