logo
wvhj2023
© Eyewave | Dreamstime.com
© Eyewave | Dreamstime.com
14 april 2023

Rechter verbiedt VvE ook in hoger beroep om zonnepanelen te plaatsen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep een uitspraak van de kantonrechter bevestigd waarmee het een Vereniging van Eigenaren (VvE) verboden wordt om zonnepanelen te plaatsen.

Het hoger beroep was aangespannen door de Vereniging van Eigenaars van Woongebouw de Oude Haven in Hilversum nadat een van de eigenaren van een van de appartementen in het gebouw vorig jaar een rechtszaak won.

Vernietiging
De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland vernietigde in april 2022 namelijk het besluit tot plaatsing van zonnepanelen wegens het in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

De VvE had in het hoger beroep om vernietiging van de beslissing van de kantonrechter gevraagd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de uitspraak van de lagere rechter echter bevestigd en het hoger beroep afgewezen.

2 VvE’s
De reden voor de uitspraak stamt uit een ver verleden. In 1982 werd het eigendom van het Hilversumse appartementencomplex door de Nederlandse Aannemers- en Bouw Onderneming (NABO) gesplitst in 2 appartementsrechten: één voor het gebruik van het woningencomplex en één voor het gebruik van de parkeerruimten. Voor deze hoofdsplitsing werd de (hoofd)vereniging VvE Complex opgericht.

NABO (red. Lisman is de rechtsopvolger van NABO) verkocht de 32 appartementsrechten die deel uitmaakten van het Woongebouw, maar bleef eigenaar van de parkeerruimten. Voor de splitsing van de appartementsrechten werd een tweede VvE opgericht (red. VvE genoemd in dit artikel).

Reservefonds
In januari 2022 besloot de VvE overtollige middelen uit het reservefonds aan te wenden voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak, waarvan de opgewekte elektriciteit zou worden gebruikt voor gemeenschappelijke zaken of worden verkocht aan de energieleverancier. Een van de appartementseigenaren keerde zich echter tegen dat besluit, omdat ze vindt dat de aankoop niet betaald mag worden met middelen uit het reservefonds. Bovendien stelde ze dat het besluit niet door de VvE, maar enkel door de VvE Complex mag worden genomen.

Verder had de bezwaarmaakster ook een probleem met het besluit van de VvE over de verdeling van de kosten van de zonnepanelen. Die zouden voor 90 procent voor de VvE zijn en voor 10 procent voor Lisman. De kantonrechter heeft in de eerste rechtszaak geoordeeld dat de VvE er ten onrechte van uitgaat dat het haar vrij staat om over deze kosten/batenverdeling naar eigen inzicht afspraken te maken.

Onvoldoende onderbouwd
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt in het hoger beroep dat er sprake is van een gemeenschappelijke installatie en dat de kosten moeten worden verdeeld volgens vaste breukdelen en dat er geen ruimte is voor de VvE om daarvan af te wijken.

Bovendien is volgens de rechter de kostenverdeling van 90-10 volstrekt onvoldoende onderbouwd. Nog afgezien van de onduidelijkheden met betrekking tot de registratie van de opgewekte energie en de teruglevering daarvan in verhouding tot het verbruik binnen VvE Complex, blijkt uit een e-mail van een van de bestuurders dat het stroomverbruik van Lisman binnen VvE Complex van juni 2020 tot juni 2021 22 procent van het totale verbruik besloeg. Dat laat zich volgens de rechter niet rijmen met de voorgestelde verdeling van kosten en opbrengst in de verhouding 90-10.

Onduidelijkheid
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt in het hoger beroep dat de bijdrage van de VvE voor aanschaf van de zonnepanelen verder volgens het eerder in de vergadering genomen besluit moet plaatsvinden uit het reservefonds. Er is echter onduidelijkheid of hier ruimte voor is, omdat de financiële situatie van de VvE onduidelijk is.  

De kantonrechter heeft namelijk in 2020 de exploitatiebegroting van de VvE vernietigd. De VvE beschikt daarnaast sinds 2018 al niet meer over goedgekeurde jaarstukken. Hoewel een gescheiden administratie voor de 2 verschillende rechtspersonen VvE Complex en de VvE is voorgeschreven, is die volgens de rechtbank tot op heden niet gerealiseerd en is pas sinds januari 2023 een bankrekening voor VvE Complex geopend. In die omstandigheden is volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht geoordeeld dat het besluit voor het plaatsen van zonnepanelen in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Niet helemaal gelijk
Toch heeft de bezwaarmakende appartementseigenaar niet in al haar eisen gelijk gekregen. Volgens haar had de kantonrechter namelijk ten onrechte overwogen dat de VvE een besluit mocht nemen over plaatsing van zonnepanelen op het dak, want daarover gaat volgens haar alleen VvE Complex.

De kantonrechter heeft dat volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter niet miskend. Het is volgens de rechtbank niet meer dan praktisch dat eerst de gevoelens van de VvE worden gepeild voordat besluitvorming plaatsvindt over het aanleggen van de zonnepanelen.

Beide partijen kunnen nog naar de Hoge Raad stappen over de kwestie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten