logo
wvhj2023
© Kristof Lauwers | Dreamstime.com
© Kristof Lauwers | Dreamstime.com
3 april 2023

Groen licht investeringsplan Fluvius: lineaire groei voor zonnepanelen verwacht

De Vlaamse energieregulator VREG heeft het investeringsplan van Fluvius voor de periode 2023-2032 goedgekeurd. Daarbij wil de regulator wel dat de netbeheerder meer aandacht gaat besteden aan flexibiliteit.

Fluvius presenteerde vorig jaar zomer het plan om 4 miljard euro extra te investeren in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit, bovenop de al geplande 7 miljard. Het geld is nodig om aanpassingen, uitbreidingen en versterkingen aan 30.000 kilometer laagspanningsnet, 6.000 kilometer middenspanningsnet en 22.450 distributiecabines te voorzien.

Kritische kanttekeningen
Waar het investeringsplan in extra kapitaal voor de distributie van elektriciteit voorziet, zullen die voor de distributie van gas in de komende 10 jaar volgens berekeningen van Fluvius halveren tot circa 88 miljoen euro per jaar. Er worden in de toekomst amper tot geen uitbreidingen van het gasnet meer voorzien.

Bij de goedkeuring van het Investeringsplan 2023-2032 plaatst de VREG een aantal kritische kanttekeningen die ertoe leiden dat de energieregulator voorwaarden stelt aan het investeringsplan voor de periode 2024-2033. Die moet meer aandacht besteden aan de doelstellingen van de digitalisering van het distributienet en de impact van flexibiliteit. De volgende versie moet ook gedetailleerder aangeven hoe de verwachte bijkomende belasting op het laagspanningsnet ‘gestrooid’ zal worden om de toekomstige netbelasting te bepalen, en een duidelijker tijdskader meegeven waarbinnen alle gebruikers toegang zullen hebben tot een stroomnet van 400 volt.

Jaarlijks actualiseren
Volgens de geldende regels, moet Fluvius het investeringsplan jaarlijks actualiseren en opnieuw voorleggen aan de maatschappelijke stakeholders en de bredere samenleving. In nauw overleg met heel wat partners wordt op dit moment dus al de editie 2024-2033 van het Investeringsplan voorbereid. Dit plan zal in de eerste helft van juni worden voorgesteld, waarna net als vorig jaar een consultatie- en validatieproces van start zal gaan. Op die manier kan de impact van de energietransitie op de Vlaamse distributienetten goed worden opgevolgd, en kan het plan jaarlijks worden bijgestuurd en verfijnd.

Fluvius: ‘Uitgaan van lineaire groei zonnepanelen tot 2035’

In het investeringsplan 2023-2032 gaat de Vlaamse netbeheerder Fluvius uit van een lineaire groei van het opgestelde vermogen aan zonnepanelen; op laag- en hoogspanning tot 2035.

‘Om te anticiperen op een mogelijke versnelling werden verscheidene simulaties uitgevoerd met een hogere groei van zonnepanelen’, schrijft Fluvius in zijn investeringsplan. ‘Voor de injectiepiek tijdens het voorjaar of in de zomermaanden, houden we rekening met een grote gelijktijdigheid van de injectie door zonnepanelen. Richting 2050 is er nog heel veel potentieel aanwezig, tot 65 gigawattpiek aan zonnepanelen op daken in Vlaanderen – volgens een recente studie van EnergyVille en VITO. Daarnaast kunnen er ook extra zonnepanelen op parkeerplaatsen en bijvoorbeeld carports bij komen, of onder de vorm van drijvende zonnepanelen of pv op de grond. De verdere, mogelijk exponentiële groei wordt verwacht binnen een zeer ruime bandbreedte en is moeilijk in te schatten.’

Uitvallen omvormers
In het investeringsplan wordt ook stilgestaan bij het uitvallen van omvormers van zonnepanelen die aangesloten zijn op het laagspanningsnet door te hoog oplopende spanning. ‘Deze problematiek doet zich vaak voor bij lange laagspanningsdistributienetten, die historisch ontworpen zijn voor zuivere afname van elektriciteit en waarbij de installatie van decentrale productie plaatselijk zorgt voor een te hoog spanningsniveau. Minder dan 0,5 procent van de pv-klanten binnen ons werkingsgebied meldt problemen. Elke spanningsklacht is natuurlijk te betreuren. Als bedrijf doen we er alles aan om klachten enerzijds te voorkomen en om ze anderzijds zo snel mogelijk op te lossen. Fluvius ontwikkelt en gebruikt tooling om lokale problemen op het net te beheersen, te voorspellen op macroschaal en hierop te anticiperen. De mogelijkheden om lokale netsituaties te monitoren, zullen de komende jaren sterk vergroten, niet het minst dankzij de uitrol van de digitale meter.’

Reactieve modus
Fluvius stelt nu vaak nog in reactieve modus te werken. Klanten die hinder ondervinden, bijvoorbeeld van een spanningsonderbreking of een te lage of te hoge spanning, contacteren de netbeheerder.

Fluvius hierover in het investeringsplan: ‘Meldingen van spanningsproblemen worden via een vast proces onderzocht. We contacteren de klant en analyseren zijn klacht. In een eerste stap maken we (eventueel ter plaatse) een analyse van de klacht. We onderzoeken daarbij de lokale netsituatie, meten de spanning bij de klant en in de distributiecabine, en we verifiëren of het probleem zich al dan niet op de binneninstallatie van de klant bevindt. Spanningsproblemen kunnen, afhankelijk van de oorzaak, met of zonder investeringswerken opgelost worden. Het feit dat er in bepaalde gevallen investeringswerken nodig zijn om de spanningsproblemen op te lossen, doet geen afbreuk aan het proactieve beleid dat Fluvius voert rond netversterkingen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten