logo
wvhj2023
© Solarfields
© Solarfields
22 maart 2023

SDE++ 2024: PBL zoekt antwoord op vragen over beperken van overwinsten

Het PBL roept brancheorganisaties en belanghebbenden op om antwoord te geven op een reeks vragen over het beperken van overwinsten voor projecten die gesubsidieerd worden via de SDE++.

Minister Jetten heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) 2024.

Wijzigingsnotitie
Met de ‘wijzigingsnotitie SDE++ 2024’ geeft het PBL een eerste aanzet om tot dit advies te komen. Het PBL vraagt daarbij input van brancheorganisaties, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Reacties kunnen tot uiterlijk 14 april verstuurd worden naar het e-mailadres sde@pbl.nl.

In de wijzigingsnotitie zijn meerdere vragen over overwinsten opgenomen. Deze vragen zijn afkomstig van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Het PBL benadrukt over deze vragen aan het ministerie geen advies uit te zullen brengen, maar enkel de marktreacties te zullen bundelen en overdragen.

Niet goed verdedigbaar
‘In de afgelopen jaren zijn de energieprijzen voor gas en elektriciteit erg hoog geweest. Als gevolg hiervan hebben projecten veel meer inkomsten gekregen waardoor hun kostprijs in veel gevallen lager ligt dan hun opbrengsten’, schrijft het PBL in de wijzigingsnotitie. ‘Het is aannemelijk dat in de toekomst vaker periodes zullen zijn dat het basisbedrag lager is dan het correctiebedrag. Het is niet goed verdedigbaar dat er subsidie uitgekeerd wordt in jaren dat dit niet het geval is, als er ook jaren met overwinsten tegenover staan.’

Methodiek verbeteren
Om die reden denkt het ministerie aan een methodiek waarbij over de looptijd van het project de subsidie in jaren met een onrendabele top wordt weggestreept tegen jaren met overwinsten. Dit kan ook tot gevolg hebben dat uitgekeerde subsidie moet worden terugbetaald als de eerste jaren sprake is van een onrendabele top en er in latere jaren overwinsten zijn.

Het PBL stelt dat deze methodiek sterk lijkt op Contracts for Difference, maar met als grootste verschil dat er over de gehele looptijd van het project gezien geen netto-opbrengsten kunnen zijn voor de overheid. Dat wil dus zeggen dat projecten nooit netto geld hoeven te betalen. De overwinsten worden namelijk vastgesteld vanaf het maximale basisbedrag voor een techniek en niet het daadwerkelijke indieningsbedrag. Het verschil kan door projecten worden behouden.

Vragen
Het PBL heeft voor brancheorganisaties en belanghebbenden de volgende vragen:

  • Zijn er suggesties om deze methodiek te verbeteren?
  • Is er aanleiding om bepaalde categorieën uit te sluiten van deze methodiek omdat ze grote onzekerheden kennen in hun kostprijs (grote variabele O&M-kosten) of marktinkomsten (koppeling aan marktindex)?
  • Hoe zou dit wel passend kunnen worden gemaakt, hetgeen wenselijk is vanwege het generieke karakter van de SDE++?
  • Zijn er overige zaken waar in de uitvoering en uitwerking rekening mee moet worden gehouden?
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten