Solar Magazine - Europese Commissie presenteert nieuwe aanbevelingen voor uitrol energieopslag
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Commissie presenteert nieuwe aanbevelingen voor uitrol energieopslag
© Viorel Dudau | Dreamstime.com

Europese Commissie presenteert nieuwe aanbevelingen voor uitrol energieopslag

De Europese Commissie heeft een reeks aanbevelingen over energieopslag gepubliceerd, met concrete maatregelen die EU-landen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de uitrol van energieopslag versneld wordt.

De Europese Commissie benadrukt in de aanbevelingen het belang van energieopslag, omdat door de opslag van overtollige elektriciteit een betere penetratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitssysteem bevorderd wordt. Verder benadrukt de commissie dat energieopslag elektriciteitsprijzen kan verlagen tijdens piekmomenten, prijsschommelingen kan verminderen en consumenten in staat kan stellen hun energieverbruik aan te passen aan de prijzen en hun behoeften.

Werkdocument
De aanbevelingen van de Europese Commissie gaan vergezeld van een werkdocument. Dat 35 pagina’s tellende document biedt een gedetailleerde analyse en vooruitblik op het huidige regelgevings-, markt- en financieringskader van de EU voor energieopslag en identificeert belemmeringen, kansen en best practices voor de ontwikkeling en implementatie.

‘Transparantie, beschikbaarheid van gegevens en geavanceerde analysetools zijn cruciaal voor het nemen van beslissingen over de locatie van nieuwe energieopslagfaciliteiten’, schrijft de Europese Commissie in het werkdocument. ‘Deze tools zullen ook cruciaal zijn om de investeringen te structureren en te evalueren. De regelgevings-, markt- en financieringskaders van de EU bieden al de voorwaarden die nodig zijn om de waarde van de verschillende technologieën voor energieopslag te benutten. Desalniettemin moet er nog veel potentieel worden ontsloten om de consument voordelen te bieden en te zorgen voor een kosteneffectieve en milieuvriendelijke overgang naar het toekomstige energiesysteem in de EU.’

Nettarieven
Concreet beveelt de Europese Commissie de EU-landen aan om bij het ontwerpen van nettarieven rekening te houden met de specifieke kenmerken van energieopslag en om de vergunningverlening voor energieopslagsystemen te vergemakkelijken (red. zie kader).

De Europese Commissie moedigt ook aan om het potentieel van energieopslag verder te benutten bij het ontwerp en de exploitatie van stroomnetten. Sommige aanbevelingen gaan ook in op uitdagingen die verband houden met de behoefte aan zichtbaarheid en voorspelbaarheid van inkomsten voor projectontwikkelaars.

De 10 aanbevelingen van de Europese Commissie

Concreet doet de Europese Commissie haar lidstaten 10 aanbevelingen:

  1. rekening te houden met de dubbele rol (producent en consument) van energieopslag bij het definiëren van het regelgevend kader en bijbehorende procedures. Voorbeelden zijn het voorkomen van dubbele belastingheffing en het faciliteren van vergunningverleningsprocedures.
  2. Flexibiliteitsbehoeften van energiesystemen te identificeren op korte, middellange en lange termijn. De lidstaten moeten daarbij de behoefte aan productiecapaciteit voor de relevante technologieën voor energieopslag beoordelen.
  3. Te zorgen dat netbeheerders de flexibiliteitsbehoeften van hun energiesystemen beoordelen en bepalen of energieopslag een kosteneffectiever alternatief kan zijn voor netinvesteringen.
  4. Potentiële financieringstekorten te identificeren voor energieopslag op korte, middellange en lange termijn, inclusief energieopslag achter de meter.
  5. Te onderzoeken of energieopslagdiensten voldoende worden vergoed en of exploitanten de vergoeding van meerdere diensten kunnen optellen.
  6. Te overwegen tenders te organiseren om de inzet van flexibiliteitsbronnen te stimuleren.
  7. Vast te stellen welke specifieke maatregelen – regelgevend en niet-regelgevend – nodig zijn om belemmeringen voor de uitrol van vraagrespons en opslag achter de meter weg te nemen.
  8. De uitrol van energieopslag en andere flexibiliteitsinstrumenten op eilanden en afgelegen gebieden te stimuleren.
  9. Gedetailleerde gegevens over netcongestie en beperkingen voor hernieuwbare energie te publiceren om investeringsbeslissingen over nieuwe energieopslagsystemen te vergemakkelijken.
  10. Onderzoek en innovatie op het gebied van energieopslag te ondersteunen, met name voor energieopslag op lange termijn en opslagoplossingen die elektriciteit aan andere energiedragers koppelen.

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Chapter zoekt:

Customer Success Manager

32-40 uur - Amsterdam, 1076EE, 115
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!