logo
wvhj2023
© Alfen
© Alfen
9 maart 2023

CE Delft: wind op zee en zonnepanelen op daken maken extra zonneparken overbodig

Nederland kan met de gecombineerde uitrol van windmolens op zee, zonnepanelen op daken, regelbare waterstofcentrales en de import van waterstof zijn klimaatdoelen ook zonder extra grondgebonden zonneparken behalen.

Die conclusie trekt CE Delft in het nieuwe onderzoeksrapport ‘Nut en noodzaak extra wind op land in 2030 en 2050’.

Windalarm
CE Delft heeft het nieuwe onderzoeksrapport opgesteld in opdracht van de Stichting Windalarm, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines die zich zorgen maken over de uitrol van windmolens op land.

In het rapport schetst het instituut een beeld op welke wijze de Nederlandse 2030- en 2050-doelen gehaald kunnen worden met en zonder extra wind op land en zonneparken. De onderzoekers stellen dat er ruimte is om keuzes te maken tussen verschillende energiebronnen.

Keuze beperkt tot 2030
‘Er zijn verschillende combinaties van energiebronnen denkbaar voor de invulling van de toekomstige energievraag, met elk zijn eigen maatschappelijke voor- en nadelen’, concludeert CE Delft. ‘Aangezien investeringen in duurzame energie voor een lange periode gedaan worden, is het wenselijk om hier snel keuzes in te maken. Voor de doelstelling voor 2030 is het lastiger om te kiezen tussen verschillende bronnen, omdat er op korte termijn een sterke groei is van de vraag naar elektriciteit en de groei van wind op zee naar verwachting niet verder versneld kan worden en kerncentrales niet binnen deze termijn gerealiseerd kunnen worden. De keuze is daarom beperkt tot wind op land plus zon, maximaal zon op dak, indien mogelijk tijdelijk meer waterstof importeren en/of verschuiven van de doelstelling naar 2031, wanneer een extra hoeveelheid wind op zee ter beschikking komt.’

3 scenario’s voor 2050
Voor de 2050-doelen is er dus wel ruimte om te kiezen. Daarom heeft CE Delft 3 scenario’s ontwikkeld die alle in 2050 aan de verwachte energievraag van circa 650 terawattuur kunnen voldoen.

Het eerste scenario gaat uit van extra windmolens op land en zonneparken. Het opgestelde vermogen aan windmolens op land en zonneparken komt bovenop de doelstelling van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) van 35 terawattuur hernieuwbare opwek op land.

Kerncentrales
Het tweede scenario gaat uit van extra wind op zee en zon op dak. Daarbij is er geen groei van het opgestelde vermogen aan windmolens op land en zonneparken na het behalen van de RES-doelstelling van 35 terawattuur hernieuwbare opwek op land. In plaats daarvan wordt maximaal ingezet op extra zon op dak. Bovendien wordt in dit scenario een groter aandeel van de energie van windparken op zee gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening in plaats van voor de productie van groene waterstof.

Het laatste scenario draait om kernenergie en voorziet geen groei van het opgestelde vermogen aan windmolens en zonneparken na het behalen van de RES-doelstelling van 35 terawattuur hernieuwbare opwek op land. Er wordt in dit scenario ook niet maximaal ingezet op zon op dak. In plaats daarvan worden kerncentrales geplaatst.

100 gigawattpiek
Een van de belangrijkste conclusies is dat er in alle 3 de scenario’s voldoende binnenlandse energiebronnen zijn om aan de directe elektriciteitsvraag van 240 terawattuur te voldoen. Wel zijn door de mismatch van vraag en aanbod energieopslag, conversie van overschotten in elektriciteit en productie met regelbare waterstofcentrales nodig.

Verder concludeert CE Delft dat het niet efficiënt is om meer dan 100 gigawattpiek aan zonnepanelen in te passen in het energiesysteem. Extra productie kan volgens de onderzoekers amper gebruikt worden om de elektriciteitsvraag in te vullen, er ontstaan dan voornamelijk extra overschotten. Deze overschotten kunnen opgeslagen worden in batterijen of omgezet worden in waterstof, maar beide opties zijn volgens CE Delft bij zon erg duur. De 100 gigawattpiek aan zonne-energie kan naar verwachting volledig ingevuld worden met zonnepanelen op daken en infrastructuur.

Holland Solar: ‘Nederlandse duurzame energie niet uitsluiten’

In reactie op het onderzoeksrapport van CE Delft stellen brancheorganisaties Holland Solar, NWEA en Energie Samen dat het zonde is om goedkope Nederlandse duurzame energie uit te sluiten. Ze benadrukken dat zon en wind op land hard nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen.

‘Zon en wind zijn samen de sleutel voor het behalen van alle klimaat- en energieambities’, aldus de 3 koepelorganisaties. ‘Het uitsluiten van wind en zon op land is daarom onverstandig. De komende jaren is er meer duurzame energie nodig om de klimaatdoelen te behalen.’

De grote ambities voor groene waterstof en elektrificatie van de industrie vragen volgens hen om hogere doelstellingen voor hernieuwbare-energieopwekking op land. ‘Om deze reden is het belangrijk dat er tempo gemaakt wordt in het realiseren van de energietransitie. Ook na 2030 zijn er maar een paar opties beschikbaar om een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De opdrachtgevers van het rapport beogen om wind en zon op land uit te sluiten, maar het feit is dat het hiermee nóg ingewikkelder gaat worden om de doelstellingen voor 2050 te behalen. Minder wind en zon op land betekent meer duurzame energie importeren. Naast dat deze optie nog niet voldoende beschikbaar is, geeft dit onnodige extra kosten en maakt het ons meer afhankelijk van andere landen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten