logo
wvhj2023
© Stedin
© Stedin
9 maart 2023

Primeur ON E Target en Stedin: eerste flexcontract en batterij creëren ruimte voor zonnepanelen

ON E Target en Stedin hebben het eerste flexcontract van Nederland getekend. Als onderdeel hiervan komt op een industrieterrein in Zeeland een batterij te staan die ruimte op het stroomnet creëert voor zonnepanelen.

Stedin kondigde in september 2020 aan dat het stroomnet voor Schouwen-Duiveland en Tholen – de zogenaamde Noordring – bijna vol zat. Waar congestiemanagement in eerste instantie niet mogelijk leek, werden in het afgelopen jaar diverse successen geboekt.

20 megawatt
Zo werd voor het gebied een ‘flexchallenge’ uitgeschreven en werd afgelopen november met energiecoöperatie Zeeuwind en Gabri Hoek een congestiemanagementcontract getekend voor Windpark Noordpolder.

‘In het gebied zijn we op zoek naar 20 megawatt aan flexibel vermogen om alle bedrijven in de wachtrij te kunnen helpen tot de structurele uitbreiding van het stroomnet in 2027 afgerond is’, vertelt Warmold ten Zijthoff, manager Energietransitie bij Stedin. ‘Het eerder congestiemanagementcontract met Zeeuwind leverde 10 megawatt op en dit nieuwe capaciteitssturingscontract met ON E Target – ook wel flexcontract genoemd – resulteert in nog eens 2 megawatt. We zijn nu dus nog op zoek naar 8 megawatt flexibel vermogen. Zodra we dit flexibel vermogen daadwerkelijk gecontracteerd hebben, kunnen we de eerste klanten op de wachtlijst een – eveneens – flexibel contract aanbieden.’

Samen doen
Ten Zijthoff vertelt dat een rits aan gesprekken met tuinders, andere projecontwikkelaars van zonneparken en batterijen nog loopt. Hij heeft de verwachting dat er op korte termijn dan ook nog geen contracten worden afgesloten. ‘En natuurlijk roepen partijen blijvend op om flexibel vermogen aan te bieden.’

‘Deze samenwerking laat zien hoe batterijen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van de wachtrij’, vult David Peters, chief technology officer van Stedin aan. Peter van Tuijl, directeur bij ON E Target – een energietransitieplatform waarbij diverse partijen samenwerken aan de energietransitie – benadrukt het belang van samenwerking. ‘We moeten het samen doen. Er zijn veel partijen nodig om een energiehub zoals hier in Tholen te realiseren, maar we zijn blij dat de collectieve batterij er na onze gezamenlijke inspanningen daadwerkelijk kan komen.’

52.416 zonnepanelen
ON E Target startte 4 jaar geleden een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken of bedrijventerreinen  Slabbecoornpolder en navolgend Welgelegen, Tholen energiepositief en CO2-neutraal gemaakt kan worden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat dit mogelijk is en er veel potentieel ligt op de terreinen. Zo is er op de daken van industrieterrein Slabbecoornpolder ruimte voor 52.416 zonnepanelen.

Wat volgde was de oprichting van de stichting Renewable Energy Community Tholen (REC) die subsidie kreeg van de gemeente Tholen en de provincie Zeeland voor het plaatsen en onderzoeken van de komst van een batterij met slimme sturing. ON E Target slaat nu de hand aan de ploeg met de installatie van een batterij met een vermogen van 2 megawatt. Deze moet komende zomer opgeleverd worden.

Effectief verminderen
De batterij die ON E Target in de periode juli-september gaat realiseren, helpt de druk op het Zeeuwse elektriciteitsnet effectief te verminderen doordat deze zich oplaadt met duurzame energie uit zon en wind als het stroomnet vol zit. De batterij levert stroom terug als er veel gebruikers tegelijk op het net zitten voor afname en de vraag naar stroom groot is.

Zodra congestie verwacht wordt, meldt Stedin dit de dag voorafgaand bij ON E Target, waarop deze de batterij beschikbaar stelt. Van Tuijl hierover: ‘Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, groeit de vraag naar lokale duurzame energie. Aan de andere kant zien we dat grootschalige zonnevelden en windparken de opgewekte elektriciteit niet altijd goed kwijt kunnen. Bijvoorbeeld omdat via het drukbezette publieke net onvoldoende transport mogelijk is.’

500 huishoudens met zonnepanelen
De batterij van ON E Target heeft een flexibel vermogen van 2 megawatt en creëert volgens Stedin ruimte om de komende jaren circa 500 huishoudens te faciliteren in het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Voor de geleverde flexibiliteitsdiensten ontvangt ON E Target een zogenaamde kostengeoriënteerde vergoeding van Stedin, die is opgebouwd uit een prijs voor de geleverde diensten en korting op de transportkosten.

Het capaciteitssturingcontract in het kort

Stedin heeft met ON E Target een capaciteitssturingscontract afgesloten. Daarin is vastgelegd dat diens batterij rekening houdt met de beperkte transportcapaciteit van elektriciteitsstations.

Dit betekent dat de batterij juist niet oplaadt – dus niet veel stroom onttrekt aan het net – op momenten dat er in de omgeving veel vraag is naar elektriciteit. Deze combinatie van actief sturen tijdens congestie en rekening houden met beperkingen om het net niet verder te belasten, maakt het mogelijk om ON E Target op korte termijn aan te sluiten.

Een capaciteitssturingscontract kan zowel in een congestiegebied als in een congestievrij gebied worden toegepast. In het laatste geval om congestie en wachtlijsten te voorkomen.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten