logowvhj2023
© NVDE© NVDE
18 februari 2023

Regioteam Energietransitie: ‘Bestuurders ondersteunen en kloof tussen ondernemers en overheden overbruggen’

Het Regioteam Energietransitie is een initiatief van NVDE, Holland Solar en Energie Nederland. Waarom is dit opgezet en wat voegt het toe? Deze week in ‘Politiek Vandaag’ NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.’

Wat motiveerde jullie om een regioteam in het leven te roepen?
‘NVDE bestaat nu 7 jaar. We zijn uitgeroeid tot een serieuze gesprekspartner van de landelijke overheid. We hebben het daar ontzettend druk mee; de energietransitie intensiveert. Aan de andere kant wordt een belangrijk deel van de besluiten door provincies, regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten genomen, en ook door waterschappen overigens.’

Daar ligt de uitvoering…
‘En dat is direct van invloed op onze missie – het versnellen van de energietransitie. Bovendien vindt onze achterban het ook belangrijk dat we onze stem op dit niveau laten horen. Zo zijn er allerhande regionale tafels waar wordt gepraat over de energietransitie en beleid wordt gevormd. Maar voor ondernemers is het lastig om daartussen te komen, alleen al omdat ze er de capaciteit niet voor hebben.’

Alleen al?
‘Verschillen in cultuur kunnen ook een belemmerend aspect zijn. Er wordt niet altijd dezelfde taal gesproken door overheden en bedrijven, misschien soms ook wel dankzij stereotypische vooroordelen over en weer. Dat helpt de zaak niet als het om samenwerking gaat.’

Het regioteam gaat daar veranderingen in brengen?
‘Vergeet niet dat gemeenten en provincies behoefte hebben aan een goede communicatie met de markt. Wij krijgen hier heel veel telefoontjes binnen waarin om informatie wordt gevraagd, onder andere in het kader van afstemming ten aanzien van Regionale Energiestrategieën. De vragen kunnen ook heel praktisch zijn, of we bijvoorbeeld willen deelnemen aan een bijeenkomst of stuurgroep. De crux is dat we structureel bruggen willen slaan, en daarbij input geven ten behoeve van goede besluiten natuurlijk.’

Hoe doe je dat dan?
‘We hebben bij NVDE 1 voltijdmedewerker vrijgespeeld voor het regioteam. Die krijgt versterking vanuit Holland Solar en Energie-Nederland. Deze mensen worden bijgestaan door een expertiseteam dat we gezamenlijk hebben samengesteld. De focus ligt op de provincies en de RES-regio’s, dus we gaan gemeenten niet systematisch bedienen. De kerntaak is informatievoorziening en advisering.’

Jullie pushen geen politieke agenda?
‘Nee. We hebben het over andersoortig advies. Zo kunnen we in heel praktische situaties aangeven dat we meer zien in een combinatie van wind, zon, opslag en lokale consumptie, in plaats van uitsluitend een zonneveld aanleggen of windturbines plaatsen, en daarnaast aangeven hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Denk ook aan wijzen op de codes die we binnen de sector zelf al hanteren, onder meer ten aanzien van zon op land en het belang van participatie. Er staat na de komende verkiezingen een nieuwe generatie bestuurders op, het is goed als die daarvan op de hoogte zijn.’

Die worden actief aangesproken?
‘We begonnen met het opstellen van een inwerkdossier voor aspirant Provinciale Statenleden, een uitgebreid document waarin allerhande relevante informatie over de regionale en lokale energietransitie wordt geboden. Daarnaast hebben we een loket ingericht waarmee we klaarstaan om allerhande vragen over ontwikkelingen in de markt en technieken te beantwoorden. Nog zo’n actie betreft onze Green Energy Day. Die valt altijd op de dag dat er geen duurzame energie in Nederland meer voorhanden is in het geval we de duurzame energie die we produceren doorlopend vanaf de eerste dag van het jaar zouden gebruiken.’

Die viel in 2022 op 21 februari…
‘En dit jaar op 2 maart. Het schuift dus de goede kant op, maar wel langzaam. Nu hebben we dit ook per provincie in beeld gebracht. Limburg is het eerst aan de beurt, Flevoland als laatste. Zo brengen we in beeld waar de Nederlandse provincies staan, en creëren we awareness en urgentie. Vanuit dat belang en aansluitend op de aankomende verkiezingen, komt er ook een podcast. Ik reis daarvoor naar 4 regio’s om politici uit alle provincies bij elkaar te brengen voor een goed gesprek over de energietransitie in hun regio.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.