logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
16 februari 2023

Oplossing uitvallen omvormers zonnepanelen in zicht: ACM wijzigt eisen aan overspanningsbeveiliging

Het uitvallen van omvormers van consumenten met zonnepanelen is binnenkort mogelijk verleden tijd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil namelijk de eisen aan de overspanningsbeveiliging versoepelen.

De Nederlandse netbeheerders dienden afgelopen oktober bij de ACM een verzoek in om de eisen van de overspanningsbeveiliging van elektriciteitsproductie-eenheden in de Netcode elektriciteit te wijzigen. Die wens kwam voort uit het feit dat netbeheerders een toenemend aantal klachten ontvangen van consumenten met zonnepanelen over het uitvallen van hun omvormers. Naar schatting zou het probleem voorkomen bij 1 op de 20 zonnepaneeleigenaren.

Ontwerp codebesluit
De ACM heeft nu een ontwerp codebesluit opgesteld om de overspanningsbeveiligingseisen aan te passen. Deze eisen bepalen bij welke maximale waarden van de netspanning elektriciteitsproductie-eenheden van het stroomnet afschakelen.

Door het wijzigen van eisen hoeven zonnepanelen in laagspanningsnetten straks minder vaak afgeschakeld te worden. Hierdoor zullen spanningsproblemen zich minder voordoen. Door deze wijziging worden de eisen in de Netcode elektriciteit in overeenstemming gebracht met de norm NEN-EN 50549-1:2019. Als deze wijziging in de Netcode elektriciteit is doorgevoerd moeten nieuwe omvormers straks aan deze norm voldoen. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen op het ontwerp codebesluit van de ACM.

Artikel 3.8 en 3.14
De specifieke artikelen die de ACM in de Netcode elektriciteit met het ontwerpbesluit wil wijzigen, zijn de artikelen 3.8 en 3.14. In beide artikelen worden eisen gesteld aan de overspanningsbeveiliging van productie-eenheden. Daarbij wordt vastgelegd tot welke maximale waarde van de netspanning een productie-eenheid – zoals een zonnepaneelinstallatie – nog met het elektriciteitsnet verbonden moet kunnen zijn.

In beide artikelen is deze drempelwaarde vastgesteld bij een netspanning die lager is dan 110 procent van de nominale spanning. Dit komt overeen met een netspanning die lager is dan 253 volt. Vanaf deze drempelwaarde is het toegestaan om de productie-eenheid – in het geval van een zonnepaneelinstallatie gebeurt dat via de omvormer – van het stroomnet af te schakelen.

Nuanceren
Netbeheer Nederland heeft de ACM gevraagd om in beide artikelen 2 wijzigingen door te voeren. In de eerste plaats het nuanceren van de huidige drempelwaarde van 253 volt door de drempelwaarde niet langer te baseren op de momentane waarde van de netspanning, maar door een waarde gebaseerd op een voortschrijdend tienminutengemiddelde.

Ten tweede hebben de netbeheerders gevraagd om een aanvullende drempelwaarde voor de overspanningsbeveiliging vast te leggen op 115 procent. Dit komt overeen met een netspanning van 264,5 volt. Door niet te eisen dat een opwekinstallatie bij 253 volt meteen moet afschakelen, kan volgens Netbeheer Nederland een in de productie-eenheid aanwezige spanning-gerelateerde vermindering van actief vermogen langer zijn werk doen. Zo kan volgens de netbeheerders afschakeling van bijvoorbeeld zonnepaneelinstallaties door activering van de overspanningsbescherming worden voorkomen.

Het spanningsprobleem in het kort

Het Nederlandse laagspanningsnet waarop consumenten zijn aangesloten, heeft een spanningsniveau van 230 volt.

De spanning mag maximaal 10 procent afwijken. Om te voorkomen dat apparatuur niet of slecht werkt, moet elk aansluitpunt in het laagspanningsnet daarmee een spanning hebben tussen de 207 en 253 volt. Met een lagere spanning werken bepaalde apparaten niet meer naar behoren, en met een hogere spanning kunnen ze kapotgaan.

De aanwezigheid van zonnepanelen kan de spanning op het laagpanningsnet opdrijven en leiden tot het overschrijden van het maximum. Een omvormer van zonnepanelen schakelt zichzelf uit als de netspanning boven de 253 volt dreigt te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op zonnige dagen aan het begin van de middag, als het aanbod van zonnestroom piekt en er weinig elektriciteitsvraag is.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten