Solar Magazine - Haven Amsterdam en Firan ontwikkelen open waterstofdistributienet H2avennet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Haven Amsterdam en Firan ontwikkelen open waterstofdistributienet H2avennet
© Vattenfall

Haven Amsterdam en Firan ontwikkelen open waterstofdistributienet H2avennet

Het havenbedrijf Port of Amsterdam en Alliander-dochter Firan hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om aan de slag te gaan met het ontwerp van het distributienet voor waterstof H2avennet.

Het waterstofdistributienet is geschikt voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren.

Groene waterstof
‘De inzet van groene waterstof is cruciaal om emissies te reduceren van energie-intensieve industrieën zoals staal, en essentieel als grondstof voor groene chemie en duurzame brandstoffen’, stelt Dorine Bosman, chief investment officer van Port of Amsterdam. ‘Maar groene waterstof is ook nodig om aardgas te vervangen in de productieprocessen van bedrijven in de haven. Met H2avennet versnellen we de energietransitie in het Amsterdamse havengebied.’

H2avennet is een beoogd lagedrukwaterstofdistributienet van 8 bar in het Amsterdamse havengebied. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden kunnen worden aangesloten, ook relatief kleine producenten en gebruikers. Uitgangspunt is dat H2avennet door Firan zal worden gerealiseerd en beheerd. De Alliander-dochter is gespecialiseerd in infrastructuren voor waterstof, warmte, koude, duurzame gassen en wind- en zonne-energie.

Direct toegang
‘Met dit open waterstofdistributienet zorgen we ervoor dat bedrijven in het Amsterdams havengebied in de toekomst via een aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof’, aldus André Meijer, algemeen directeur van Firan. ‘Het gaat om industriële afnemers die willen verduurzamen, en om waterstofproducenten die waterstof kunnen invoeren in het netwerk. H2avennet gaat er mede voor zorgen dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo het Nederlandse klimaatdoel van 57 procent CO2-reductie in 2030 te halen.’

Vergelijkbaar met hoe het netbeheer van aardgas nu werkt, is de verwachting dat er in het havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk en een distributienetwerk op lage druk nodig is. H2avennet wordt op termijn verbonden met het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied: het beoogde hogedruktransportnetwerk van 30 bar, waarop ook heel grote producenten en afnemers van waterstof rechtstreeks aangesloten worden. Deze hoofdleiding wordt aangelegd en beheerd door Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services en sluit aan op het landelijke waterstofnetwerk, dat de grote industriële clusters met elkaar verbindt.

Projectfasering
Vanuit project H2avennet worden momenteel gesprekken gevoerd met bedrijven in het havengebied. Dit zijn bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van de overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Bedrijven die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken bij H2avennet. Deze aanmeldingen vormen de inbreng voor het vaststellen van het ontwerp: naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.

Daarna wordt besloten om door te gaan naar de volgende fase, die van het detailontwerp en de investeringsbeslissing. Bij een positief besluit zal het distributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik. Daarna zal het net op het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services worden aangesloten, dat volgens planning eind 2026 beschikbaar is in het Amsterdamse havengebied.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!