Solar Magazine - CIRCO biedt zonne-energie-bedrijven nieuwe handvaten voor circulair ondernemen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CIRCO biedt zonne-energie-bedrijven nieuwe handvaten voor circulair ondernemen
© Solarge

CIRCO biedt zonne-energie-bedrijven nieuwe handvaten voor circulair ondernemen

Circulair ondernemen vergt nieuwe producten en businessmodellen. Waar begint men bij het maken van die switch? CIRCO biedt inspiratie, kennis en concrete handvaten, ook voor zonne-energiebedrijven.

CIRCO is een programma van CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie. Het programma, dat wordt ondersteund door de rijksoverheid, richt zich op het stimuleren van een circulaire economie. Dat doet het van onderop; het activeren van ondernemers.

Van lineair naar circulair
‘Onze aanpak is gericht op het herontwerpen van producten en businessmodellen’, vertelt Ingeborg Gort van het expertteam van CIRCO. ‘Dat doen we al sinds 2015. We werken daarbij vanuit 9 regionale hubs in Nederland. Ons doel is 4.000 bedrijven aanzetten tot circulaire propositie.’

CIRCO doet dat door middel van het organiseren van zogenaamde tracks. Hierin worden 10 bedrijven meegenomen om gezamenlijk en individueel stappen van lineair naar circulair te zetten. Inmiddels hebben zo’n 2.000 bedrijven en ontwerpers deelgenomen aan het programma.

Concreet plan
Gort: ‘We werken daarbij vanuit een ontwerpinvalshoek onder het motto creating business through circular design. Hoe kom je tot een circulair product of dienst, en tot een circulair businessmodel? Wat is daarvoor nodig in je keten, in het waardesysteem? Die vragen onderzoeken we in een serie van 2 fysieke bijeenkomsten en 1 digitale workshop. Die staan in het teken van leren, kennis opdoen, het delen van ervaring en elkaar inspireren. Daarnaast bieden we een e-learningtraject aan. Tegelijkertijd doorloop je een zeer praktisch proces, onder begeleiding natuurlijk, waarbij wat geleerd wordt direct wordt toegepast om tot een concreet plan te komen.’

Brede basis
De deelnemers aan tracks van CIRCO bestaan doorgaans uit partners uit dezelfde keten en partijen uit andere relevante sectoren. Bedrijven vaardigen zowel een commercieel als technisch medewerker af. Daarmee wordt een brede basis gelegd om tot circulaire proposities te komen. Voorbeelden van recente tracks betreffen bijvoorbeeld kaasverpakkingen, medische disposables en windparken. Ook op het gebied van pv is reeds een programma afgerond. Deelnemers waren onder andere Solarge dat kunststof zonnepanelen produceert, fabrikant van gekleurde zonnepanelen en gevelsystemen Solarix en zonneparkontwikkelaar LC Energy. Maar bijvoorbeeld ook recyclers Mirec en BBS sloten zich aan bij deze track.

Grote winst
‘Een zonnepaneel is een mooi product om onze wereld te verduurzamen, maar dat maakt het nog niet duurzaam’, aldus Gort. ‘We voeren ontzettend veel producten in vanuit China. Er schuilt een grote winst in het behouden van de onderdelen, materialen en grondstoffen, die hergebruiken en recyclen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het refurbishen van producten en ze een tweede leven geven, en voor het ontwerpen voor demontage en recycling en ze hier produceren. Dan moeten onder andere technologie, verdienmodellen en ketenorganisatie daar wel op worden ingericht. Solarge is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat die uitdaging oppakt. Het ontwikkelt en maakt lichtgewicht, volledig recyclebare zonnepanelen met een relatief lage CO2-footprint, mede op basis van de kennis en inzichten aangaande circulariteitsstrategieën die in onze solar track zijn opgedaan. Solarge laat zien dat circulariteit hand in hand kan gaan met het verzilveren van economische kansen. Ik hoop dat dit andere zonne-energiebedrijven inspireert, ook om bij ons aan te kloppen met vragen of zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij tracks zoals energierenovatie die binnenkort start.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
SolarNRG zoekt:

Calculator Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!