Solar Magazine - De harde cijfers | Nederland installeerde vorig jaar meer zonneboilers, maar opgesteld oppervlakte zonnecollectoren daalt
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De harde cijfers | Nederland installeerde vorig jaar meer zonneboilers, maar opgesteld oppervlakte zonnecollectoren daalt
© HRsolar

De harde cijfers | Nederland installeerde vorig jaar meer zonneboilers, maar opgesteld oppervlakte zonnecollectoren daalt

Nederland heeft afgelopen jaar 38.171 vierkante meter aan zonnecollectoren in gebruik genomen; een groei van 7 procent. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toch is in het kalenderjaar 2021 de opgestelde oppervlakte aan zonnecollectoren net als het voorgaande jaar gedaald.

Afgedekt en onafgedekt
Het CBS maakt bij de statistieken voor zonnewarmte onderscheid tussen afgedekte en onafgedekte systemen. Afgedekte systemen zijn gesloten systemen waardoor de temperatuur in de zonnecollector hoger wordt en daarmee ook de warmteproductie per vierkante meter hoger is. Binnen de afgedekte systemen wordt nog een onderscheid gemaakt in systemen met een collectoroppervlak kleiner dan 6 vierkante meter en systemen met een collectoroppervlak groter dan 6 vierkante meter. De kleine afgedekte systemen zijn in de volksmond bekend als zonneboilers en worden vooral toegepast in de woningbouw in de vorm van vlakkeplaatcollectoren en vacuümbuiscollectoren.

660.000 vierkante meter
In 2021 werd er 34.000 vierkante meter aan zonnecollectoren bijgeplaatst, ongeveer dezelfde hoeveelheid als in 2020. Daartegenover staat dat volgens een schatting van het CBS 38.000 vierkante meter uit gebruik is genomen. Deze systemen zouden aan het einde van hun levensduur zijn. Per saldo is het totale oppervlak van de opgestelde zonnecollectoren daardoor met 4.000 vierkante meter afgenomen tot ongeveer 666.000 vierkante meter, zoals te zien in onderstaande grafieken.

Woningbouw, utiliteit en landbouw
In 2018 en 2019 zijn een aantal grote zonnewarmtesystemen geplaatst, wat de belangrijkste reden was voor de groei van de opgestelde collectoroppervlakte in die jaren. Het overgrote deel van deze grotere systemen werd met ondersteuning van de subsidieregeling SDE+ in gebruik genomen en vond zijn weg naar landbouwbedrijven en utiliteitsgebouwen. In de afgelopen 2 jaar was er volgens het CBS een afname te zien bij de geplaatste zonnecollectoren in de landbouw.

ISDE
In 2019 werd er volgens het CBS voor ongeveer 33.000 vierkante meter zonnecollectoren ISDE-subsidie aangevraagd. In 2020 daalde dat naar 29.000 vierkante meter en in 2021 naar 16.000 vierkante meter. Het CBS merkt bovendien op dat vooral bij bedrijven niet alle subsidieaanvragen daadwerkelijk zullen leiden tot een geplaatst systeem en dat er bij bedrijven een vertraging kan zitten tussen moment van aanvraag en moment van plaatsen.

Analyse van de ISDE-data laat zien dat er tussen 2017 en 2020 steeds ongeveer ruim 20.000 vierkante meter aan zonnewarmtesystemen met ISDE-subsidie is geplaatst. In 2021 is dit afgenomen naar 13.000 vierkante meter.

Verantwoording cijfers
De gegevens voor de bijgeplaatste afgedekte zonnecollectorsystemen zijn verkregen via een enquête bij de leveranciers. De respons was 93 procent voor het verslagjaar 2021 en de non-respons is door de CBS-onderzoekers bijgeschat op basis van gegevens van het voorgaande jaar.

Onafgedekte systemen leveren een kleine bijdrage en worden door het CBS sinds het verslagjaar 2012 geschat met een vaste aanname voor nieuw geplaatste systemen per jaar.

* nader voorlopige cijfers

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!