logo
wvhj2023
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com
23 november 2022

PBL: kosten zonnepanelen afgelopen jaar met 25 tot 30 procent gestegen

De kosten voor zonnepanelen zijn in het afgelopen jaar met 25 tot 30 procent gestegen en dat is voor het Planbureau voor Leefomgeving de belangrijkste reden om hogere basisbedragen te adviseren voor de SCE-regeling.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies uitgebracht over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor onder meer zonne-energie in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Op basis van het advies heeft minister Jetten besloten de basisbedragen van de subsidieregeling in 2023 fors te verhogen.

330 euro per kilowattpiek
Een van de belangrijkste redenen zijn de stijgende realisatiekosten voor de zonne-energieprojecten. ‘De prijs van pv-modules laat sinds medio 2020 een stijgende trend zien en is tussen medio 2021 en medio 2022 gestegen met 25 tot 30 procent’, aldus het PBL in zijn advies. ‘Deze kostprijsverhoging is meegenomen in de bepaling van de moduleprijs in 2022 en deze is voor medio 2022 geschat op 330 euro per kilowattpiek. Schattingen van de ontwikkeling van de kostprijs van pv-modules in de komende jaren kennen een grote mate van onzekerheid, zowel bij eventuele kostenstijging als bij eventuele kostendaling.’

De kostenstijgingen in de afgelopen 2 jaar zijn volgens het PBL onder andere toe te schrijven aan hogere kostprijzen in de waardeketen tot en met de productie van polysilicium. Ook verhoogde transportkosten, energiekosten en een grote mondiale vraag naar zonnepanelen dragen bij aan de hogere kostprijzen. Aan de andere kant is de voortschrijding van de technologie en ervaringscurve met bijkomende kostenefficiëntie volgens de PBL-onderzoekers niet te verwaarlozen en zal die ook in de komende jaren een bijdrage leveren aan kostendaling.

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over de SCE-subsidie en meldde daarbij de Tweede Kamer pas in het voorjaar van 2023 te informeren over de vormgeving van de SDE++ 2023. Het PBL zal daartoe te zijner tijd een nieuw advies uitbrengen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten