Solar Magazine - Netbeheerders presenteren uitrolstrategie waterstof
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheerders presenteren uitrolstrategie waterstof
© Stedin

Netbeheerders presenteren uitrolstrategie waterstof

Netbeheerders krijgen steeds vaker vragen van initiatiefnemers, beleidsmakers en stakeholders over de start van waterstofprojecten en de rol die zij kunnen spelen. Daarom presenteren ze de uitrolstrategie waterstof.

In de landelijke en regionale uitrolstrategie waterstof lichten de netbeheerders hun visie toe: een beschouwing op de ontwikkelingen in de markt, uitleg over de stapsgewijze ontwikkeling van de infrastructuur en overwegingen voor participatie aan nieuwe projecten.

Keuzes maken
De netbeheerders zien waterstof als integraal onderdeel van de stap van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem en stimuleren daarom de totstandkoming van kansrijke initiatieven vanuit de markt. Het groeiend aantal initiatieven dwingt hen echter ook om keuzes te maken.

In de uitrolstrategie staat hoe zij deze keuzes maken en wat zij de komende jaren aan belangrijke ontwikkelingen verwachten in de totstandkoming van een energiesysteem met waterstof.

Stapsgewijs
De ontwikkeling van een waterstofnetwerk op landelijk en regionaal niveau zal volgens de netbeheerders stapsgewijs plaatsvinden. ‘Het proces start bij de grootschalige energie-intensieve industrieclusters, waarvan Nederland er 5 kent. Naar verwachting zal de vraag naar waterstof eerst in deze clusters gaan groeien en zullen dergelijke projecten door toepassing van waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan de Klimaatdoelstellingen. Daarom wordt deze industrie als eerste aangesloten op het transportnet. Deze hoofdinfrastructuur wordt vervolgens op landelijk niveau stapsgewijs doorontwikkeld, om deze verschillende delen bij de grootschalige industrieclusters met elkaar te verbinden.’

Het landelijke transportnet voor waterstof zal op regionaal niveau aftakkingen krijgen om ook de decentrale industrie aan te kunnen sluiten. ‘Wanneer dit soort regionale verbindingen wordt gelegd, kan dit vervolgens een trigger zijn om lokaal ook de gebouwde omgeving aan te sluiten, omdat deze op hetzelfde deel van het distributienet is aangesloten. In tegenstelling tot het landelijke transportnet waar waterstof- en aardgasleidingen naast elkaar liggen, is het distributienet vaak enkelvoudig uitgevoerd. Omdat er slechts 1 type gas door hetzelfde gasnet gaat, dient per verzorgingsgebied een keuze te worden gemaakt voor waterstof of (groen) gas. Het besluit hiertoe ligt bij de overheid, die zal kiezen op basis van adviezen van stakeholders zoals de netwerkbedrijven. De verdere uitbreiding van het landelijke transportnet en de regionale aftakkingen maakt het mogelijk om meerdere delen van het distributienet voor industrie, gebouwde omgeving of mobiliteit om te zetten.’

5 projecten gepland
De netbeheerders hebben in Nederland momenteel 5 projecten met waterstof gepland – bij Lochem, Wagenborgen, Oosterwolde, Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet – waarbij tot 2030 een beperkt aantal woningen wordt voorzien van een waterstofaansluiting. ‘Naar verwachting is het noodzakelijk om voor 2030 meer projecten op te starten, om zo samen met ketenpartners bredere ervaring op te doen met een efficiënte uitrol van waterstof.’

De netbeheerders stellen in de tweede helft van dit decennium vanuit hun maatschappelijke rol te willen bijdragen aan nieuwe en grotere uitrolinitiatieven, rekening houdend met de wettelijke kaders. Voor zover bedrijfs- en leveringszekerheid dit vereisen, willen de netwerkbedrijven daarbij voorzien in aanvullende diensten zoals opslag of energiehubs. Een voorwaarde bij de ontwikkeling van elektrolysers door netwerkbedrijven is dat de daadwerkelijke productie van waterstof een marktactiviteit blijft. De regulatoire ruimte die de netwerkbedrijven krijgen om bij te dragen, is in het kader van de marktordening momenteel nog onderwerp van gesprek.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Calculator – Duurzame Technieken

32-40 uur - 's-Heerenberg Ulenpasweg 2b 7041 GB
Lens zoekt:

Key Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1094BB, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!