logo
wvhj2023
hero-image
8 oktober 2022

Dennis van der Meij: ‘Schreeuwend gebrek kennis installateurs zonnepanelen zit energietransitie in de weg’

‘Er is een schreeuwend tekort aan kennis bij zonnepaneelinstallateurs’ stelt Dennis van der Meij. ‘Dat gaat ten koste van kwaliteit. Tot grote rampen leidt dat nog niet, maar het zit de energietransitie in de weg.’

Solar Magazine diept in een serie artikelen diverse aspecten uit van de kwaliteit van zonne-energiesystemen. Dennis van der Meij, eigenaar van Solar-Engineering, stelt dat die allereerst veel beter aan de voorkant moet worden geborgd. ‘We kunnen niet iedere installatie gaan keuren, de installateur is de eerstverantwoordelijke.’

Je startte Solar-Engineering pas een jaar geleden…
‘Ik werkte al jaren bij Indutecc Renewable Solutions, een specialist in het engineeren van zonne- stroominstallaties en batterijopslagsystemen. Daar deden we geen enkele concessie aan kwaliteit. Maar grote of kleine projecten, de hoogste kwaliteit verkoopt altijd het moeilijkst. Je moet dan blijven vertellen waar die in zit en wat dat oplevert. Ik dook diep in die materie door bij veel bedrijven langs te gaan voor intensieve gesprekken over hun producten. Kennisdelen werd een persoonlijke missie, daaruit kwam Solar-Engineering voort.’

Wat doe je exact?
‘Ik organiseerde onlangs een evenement in samenwerking met de nieuwe solar groothandel Memodo. Daarbij vertelden vele solar-gerelateerde fabrikanten een informatief verhaal over fouten die in de praktijk worden gemaakt met hun systemen. Dat trok 160 installateurs. De volgende editie is in voorbereiding. Ik hoop dat ik hiermee bijdraag aan een nieuwe marktbenadering – een shift van kostprijsgedreven naar toekomstbestendigheid en kwaliteit. Ik wil ook de sector motiveren om zich meer open te stellen voor het enthousiasmeren van jonge mensen over wat wij doen en daar actief in te investeren. Naast masterclasses over kwaliteit en accu’s geef ik trainingen bij Switch2Solar en richt ik me op het engineeren en begeleiden van projecten.’

Hoe zie jij de huidige kwaliteitsstandaard in de zonne-energiemarkt?
‘Er is een schreeuwend gebrek aan elektrotechnische basiskennis bij installateurs. Dat is niet vreemd. Het is een relatief nieuwe markt waarbij AC-Installateurs zich het DC-vak veelal zelf aanleren. De benodigde competenties voor pv en batterijen zijn echter wezenlijk anders dan die voor standaard AC-installaties. Stellen we vakmanschap en kennis niet voorop, dan zal dat de energietransitie uiteindelijk remmen, onder andere omdat zaken die fout gaan het draagvlak ondermijnen. Maar technische scholen waar je over zon en wind kunt leren zijn schaars. Er wordt nauwelijks meer gewerkt met leerlingen, veel werk wordt uitbesteed aan zzp’ers, er zijn heel veel zij-instromers...’

We hebben de erkenningsregeling van InstallQ…
‘Om kwaliteit te verzekeren, moet je alle installateurs de nodige kennis en competenties bijbrengen. Die motivatie ontbreekt, zeker in deze tijd van grote drukte en arbeidstekorten. Investeren in het opleiden van medewerkers wordt te vaak als een risico gezien. Wellicht dat die persoon daarna vertrekt naar een ander omdat daar 50 euro meer kan worden verdiend…’

Hoe ernstig zijn de gevolgen?
‘De kwaliteit van zakelijke zonne-energiesystemen is redelijk geborgd met de komst van de inspectieregeling Scope 12. Bij het leggen van zonnepanelen op particuliere daken worden de geldende normen doorgaans niet volledig gehanteerd. Maar dat leidt nog nauwelijks tot serieuze vervolgschade. Als een huis in brand vliegt omdat er iets misgaat met het pv-systeem staat de NOS direct op de stoep. Vorig jaar waren er 23 van dit soort brandincidenten. Inmiddels liggen er echter zonnepanelen op 1,5 miljoen Nederlandse huizen. Het gaat dus zeer zelden echt fout.’

Maar iedere brand is er één te veel…
‘Dat klopt. Bij opdakinstallaties vormen de dakpannen doorgaans afdoende brandscheiding. Die 23 branden werden vooral veroorzaakt door indak-installaties. Juist bij dit soort systemen moet de kwaliteit dus beter worden geborgd. Maar los van branden, je wilt ook gewoon dat een zonne-energiesysteem 25 jaar lang optimaal rendeert. Daarvoor leg je het op je dak.’

Er gaat veel mis op dat vlak?
‘Er zijn het afgelopen decennium heel veel installaties geplaatst zonder een monitoringsysteem. Dan kan er bijvoorbeeld een hele string uitvallen zonder dat het iemand opvalt. Nu is een monitoringapp standaard. Daar moet dan wel aandacht voor zijn. En die neemt niet weg dat er fouten worden gemaakt, zoals het slecht aansluiten van connectoren en beschadigen van een zonnepaneel omdat er een knietje op wordt gezet tijdens montage of ergens tegenaan stoten bij transport. Daarnaast blijkt het volgen van de montagevoorschriften soms wat lastig. Hierbij hebben we het dus allemaal over basisvaardigheden. Maar ook dat is niet het grootste probleem.’

Wat is dat dan wel?
‘De uitbreidingen in de meterkast. Gebeurt dat niet correct, en dat is niet uitzonderlijk, dan zijn de gevolgen op termijn een groot probleem. Met het aansluiten van steeds meer duurzame technologie zoals warmtepompen, laders voor elektrische auto’s en zeker ook batterijen, gaan vermogens serieus worden. Op dit vlak ligt dus een grote opgave, zowel voor installateurs als fabrikanten. Blijf als installateur in gesprek met de gespecialiseerde kastenbouwers die de warmtehuishouding en opgetelde stromen begrijpen. Vraag om een toekomstbestendige kast, zodat je over 2 jaar bij het toevoegen van apparatuur niet weer een nieuwe moet plaatsen of de oude verbouwen.’

Waar ligt volgens jou de oplossing?
‘We kunnen niet alle installaties of aanpassingen gaan keuren, dat vergt gewoonweg te veel mensen en geld. Het is bovendien het paard achter de wagen spannen. Het moet gewoon goed gaan aan de voorkant. Dat begint met opleiden. En focus je op kosten dan gaat de kwaliteit omlaag, focus je op kwaliteit dan gaan de kosten omlaag. Ik krijg verder vaak de opmerking van installateurs dat ze geen academicus zijn en dat het doorgronden van de NEN-normen lastig is. We moeten ze dus niet een trucje leren voor 1 situatie, maar een breed pakket algemene kennis meegeven. Daarnaast moet doorlopend blijven leren in de praktijk, ook van elkaar, het credo zijn.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten