Solar Magazine - LTO wil asbestverwijdering met zonnepanelen in SDE++ en uitstel vanwege congestie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LTO wil asbestverwijdering met zonnepanelen in SDE++ en uitstel vanwege congestie
© Erik Koole | Dreamstime.com

LTO wil asbestverwijdering met zonnepanelen in SDE++ en uitstel vanwege congestie

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) roept minister Jetten op in de SDE++ een extra categorie te ontwerpen voor asbestverwijdering en/of dakversteviging in combinatie met de realisatie van zonnepanelen.

LTO stelt dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector al ruim 80 procent van zijn eigen energieverbruik duurzaam opwekt, maar de extra ambitie van de agrarische ondernemers wordt belemmerd door bestaande wet- en regelgeving en onvoldoende/niet passende financiële instrumenten.

Netcongestie
‘Op dit moment wachten vele boeren en tuinders op het verkrijgen van toestemming om energie op het netwerk te mogen terugleveren’, schrijft LTO in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Veel ondernemers die afgelopen jaren een SDE++-beschikking hebben gekregen, dreigen deze te verliezen doordat het netwerk niet op tijd is aangepast. Ondernemers staan met hun rug tegen de muur. Ze willen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar worden gestraft doordat netwerkbedrijven het netwerk niet op tijd hebben aangepast. De motivatie om in de komende jaren meer duurzame energie te produceren, daalt. In plaats daarvan is het nodig dat de nationale overheid ondernemers tegemoetkomt en prijst voor de inzet die ze willen leveren.’

Terugwerkende kracht
De LTO vraagt minister Jetten voor Klimaat en Energie of hij bereid is om de SDE++-voorwaarden met terugwerkende kracht aan te passen waardoor de aangevraagde subsidie niet wordt afgenomen als projecten door congestie niet gerealiseerd kunnen worden; terwijl ze bij aanvraag een groene transportindicatie hebben gehad.

Ook wil de organisatie weten of de minister mogelijkheden ziet om een extra subsidiecategorie in de SDE++ te ontwerpen voor asbestverwijdering en/of dakversteviging in combinatie met de realisatie van zonnepanelen te initiëren. Daarenboven vragen ze de minister een voorkeursregeling met netwerkbedrijven te ontwerpen waardoor de beschikbare netcapaciteit eerst wordt gebruikt voor projecten voor zonnepanelen op daken.

Minister Jetten heeft inmiddels laten weten op dit moment niet voornemens te zijn daar een nationale subsidie voor in het leven te roepen. ‘Een aantal provincies die nog veel asbestdaken hebben, heeft daar provinciale subsidieregelingen voor’, aldus de motivatie van de minister.

Multifunctioneel ruimtegebruik
Verder wijst LTO Nederland op de Regionale Energiestrategieën (RES’en) die volgens de organisatie leiden tot een toenemende druk op agrarische grond door de ontwikkeling van zonneparken. ‘Inzet van agrarische zonnevelden waarbij multifunctioneel ruimtegebruik en slimme functiecombinaties gewoon mogelijk zijn, is minimaal. Daar waar gemeenten voorwaarden stellen aan de realisatie van zonneakkers volstaat het laten grazen van schapen tussen de zonnepanelen, het planten van een voedselbos of het verder uit elkaar zetten van de zonnepanelen dat leidt tot meer grondverlies voor de agrarische sector.’

Het is volgens LTO Nederland noodzakelijk dat gemeenten en provincies een goed afwegingskader maken hoe de Voorkeursvolgorde Zon van de rijksoverheid getoetst en beoordeeld moet worden, in samenwerking met de grondeigenaren in en om het projectgebied. ‘Het integreren van zonnepanelen op landbouwgrond in de bedrijfsvoering zou betekenen dat de productie van energie een aanvullend verdienmodel is. Boven op het bestaande hectaresaldo van de agrarische grond.’

LTO Nederland wil van de minister daarom weten hoe hij via de Nationale Instructieregel Multifunctioneel Ruimtegebruik gaat voorkomen dat door de plaatsing van grondgebonden zonnepanelen er agrarische grond verdwijnt. Tot slot wil men weten of Jetten bereid is om in de Nationale Instructieregel multifunctioneel ruimtegebruik op gemeentelijk niveau een toets in te voeren door een onafhankelijke commissie – waarbij de agrarische sector wel input kan leveren – of de ontwikkeling echt dubbel ruimtegebruik betreft.

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Zonnepanelenophetdak zoekt:

Accountmanager zonnepanelen en accuoplossingen

Fulltime (40 uur) - Barneveld
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!