Solar Magazine - Regionale netbeheerders maken afspraken over realtime interface, uitrol in 2023 van start
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale netbeheerders maken afspraken over realtime interface, uitrol in 2023 van start
© Sunrock

Regionale netbeheerders maken afspraken over realtime interface, uitrol in 2023 van start

De regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben onderling concrete afspraken gemaakt over de uitrol en de toepassing van de realtime interface als wapen tegen het steeds vollere stroomnet.

Met de realtime interface hebben netbeheerders en marktpartijen een belangrijke oplossing ontwikkeld om het door windmolens en zonnepanelen opgewekte vermogen regelbaar te maken. Waar vorig jaar de eerste proeven van start gingen – en koepelorganisatie Netbeheer Nederland dit voorjaar de ‘realtime interface’ publiceerde als nieuwe standaard voor communicatie met invoeders over actueel beschikbare transportcapaciteit – is nu de uitrolfase aangebroken.

Tussen 1 en 50 megawatt
De realtime interface faciliteert het vanuit de netbeheerder versturen van vermogenskaders en meetwaarden vanuit de aangeslotene. Hierdoor is het mogelijk om realtime te communiceren over beschikbare transportcapaciteit in het elektriciteitsnet. Op basis van deze communicatie worden verschillende toepassingen mogelijk gemaakt, waarmee de beschikbare transportcapaciteit beter benut kan worden en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in stand gehouden kan worden. Per toepassing wordt een toepassingskader opgesteld waarin afspraken en voorwaarden over de inzet van de interface worden vastgelegd.

Bij de eerste introductie van de realtime interface wordt gefocust op communicatie met middelgrote en grote opwekkers met een vermogen van 1 tot 50 megawatt. Deze doelgroep is aangesloten op netvlakken waar veel congestie optreedt en is daarmee gebaat bij de introductie van de interface. Met de ontwikkeling van de interface wordt tevens invulling gegeven aan een bestaande verplichting in de Europese code ‘Requirements for Generators’ (RfG) om voor type B-installaties een interface beschikbaar te stellen.

Toepassingen
Initieel zal de realtime interface voor 3 toepassingen worden ingezet. Allereerst voor noodcurtailment bij teruglevering. Dit behelst het voorkomen van netuitval in onvoorziene situaties waar marktmechanismen geen oplossing meer kunnen bieden. Het afregelen van de teruglevering door opwekkers is in die gevallen de enige mogelijkheid om uitval van het stroomnet te voorkomen.

De tweede toepassing is het verlaten van de enkelvoudige storingsreserve. Door de vrijgave van niet-redundante netcapaciteit en het verlaten van de enkelvoudige storingsreserve kan de beschikbare transportcapaciteit voor opwekkers fors verhoogd worden. Tijdens storing of onderhoud in het stroomnet is een sterk gereduceerde transportcapaciteit beschikbaar en moeten opwekkers afgeregeld kunnen worden om uitval van het elektriciteitsnet te voorkomen. Via de interface kan communicatie plaatsvinden over de beschikbare transportcapaciteit tijdens storing of onderhoud.

De derde en laatste toepassing van de interface is de doorontwikkeling van de interface, zodat deze ingezet kan worden bij de uitvoering van congestiemanagement.

Uitrol in 2023
Het doel is om in 2023 te starten met de grootschalige uitrol van de interface bij nieuwe opwekkers. Projectontwikkelaar Sunrock deed onlangs samen met Stedin nog een oproep om de interface ook op grote schaal bij bestaande installaties uit te rollen.

Vooralsnog starten zowel Stedin, Enexis als Liander in het eerste kwartaal van 2023 met praktijktesten met opwekkers die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld. In het tweede kwartaal starten ze met de uitrol bij nieuwe installaties van 1 tot 50 megawatt, waarna wordt uitgebreid naar alle opwekkers.

De komende maanden staan in het teken van productontwikkeling, integratie met centrale systemen, praktijktesten, ontwikkeling van toepassingskaders, en het opstellen van instructies voor nieuwe opwekkers.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!