logo
wvhj2023
© enie.nl
© enie.nl
29 september 2022

Subsidie provincie Utrecht voor meer zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen

De provincie Utrecht breidt de subsidieregeling energietransitie uit om de komst van meer zonnepanelen op daken en in de vorm van zonnecarports boven parkeerterreinen mogelijk te maken.

Vaak moeten er aanvullende maatregelen getroffen worden voordat een parkeerterrein voor het opwekken van elektriciteit kan worden gebruikt en de provincie wil initiatiefnemers daarom op weg helpen. ‘Zonnepanelen plaatsen boven parkeerterreinen is echt een win-winsituatie: de panelen bieden schaduw aan de auto's die geparkeerd staan en tegelijkertijd wekken ze duurzame energie op’, stelt Huib van Essen, gedeputeerde Energietransitie. ‘In de praktijk bleken initiatiefnemers tegen obstakels op te lopen zoals netcongestie en te lichte dakconstructies. Als provincie helpen wij die obstakels op te lossen met deze uitbreiding van de subsidieregeling.’

25.000 tot 150.000 euro
Aan initiatiefnemers van projecten voor zonnepanelen op parkeerterreinen wordt maximaal 150.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om een draagconstructie, inclusief fundering, aan te leggen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet minimaal 420 kilowattpiek aan zonnepaneelvermogen worden geïnstalleerd.

Om een dak constructief geschikt te maken, lichtere zonnepanelen te plaatsen of om asbest van het bestaande dak te verwijderen, kan maximaal 25.000 euro subsidie aangevraagd worden. Op het dak moet minimaal 15 kilowattpiek aan zonnepaneelvermogen worden geïnstalleerd. Uiteindelijk is het subsidiebedrag afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gelegd.

Tot slot is er voor zonnestroomprojecten die vastlopen doordat ze door netcongestie geen aansluiting krijgen van de netbeheerder, maximaal 50.000 euro beschikbaar voor het vinden van een oplossing om de piekbelasting op het stroomnet te voorkomen. Voor collectieve oplossingen kan de subsidie oplopen tot 150.000 euro.

Procesondersteuning en advies
Voor gemeenten, energiecoöperaties en ondernemerscollectieven bestond er al de mogelijkheid om professionele ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld van een duurzaamheidsadviseur of procesbegeleider. Bij een dergelijke collectieve aanpak wordt het volgens de provincie weer aantrekkelijk om te investeren in grootschalige zon-op-dakprojecten.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten