Solar Magazine - Kabinet presenteert Actieagenda Batterijsystemen: kansen voor batterijen die stroomnet ontlasten
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet presenteert Actieagenda Batterijsystemen: kansen voor batterijen die stroomnet ontlasten
© Semper Power

Kabinet presenteert Actieagenda Batterijsystemen: kansen voor batterijen die stroomnet ontlasten

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen heeft de Tweede Kamer de Actieagenda Batterijsystemen toegestuurd. De agenda besteedt aandacht aan batterijen voor elektrische voertuigen en energieopslag.

Toenmalig minister Wiebes presenteerde begin 2020 de Nederlandse batterijenstrategie om de toename van het gebruik van batterijen veilig, verantwoord en duurzaam te laten verlopen. Heijnen meldt de Tweede Kamer eind dit jaar te informeren over de voortgang van de batterijenstrategie. Met de actieagenda neemt de regering volgens haar een coördinerende rol op zich in het samenbrengen van partijen om een concreet plan te ontwikkelen voor het batterijenecosysteem in Nederland. ‘Dit sluit tevens aan bij de actie binnen de Nederlandse batterijenstrategie om samenwerking in de batterijensector te bevorderen’, aldus de staatssecretaris.

Europese kansen
De actieagenda is tot stand gekomen door een expertgroep met leden van kennisinstellingen en bedrijfsleven. Deze expertgroep is ondersteund door diverse ministeries en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Bovendien heeft PWC Strategy& onderzocht in welke deelgebieden van de batterijwaardeketen Nederland zich kan onderscheiden in het Europese en mondiale speelveld.

De agenda geeft een goed overzicht van de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om zich verder te ontwikkelen op batterijsystemen en -technologie en bijbehorende kansen voor export. ‘Met name vanuit specifieke toepassingen in zwaar transport, batterijen ter verlichting van het stroomnet, nieuwe batterijconcepten en batterijrecycling zijn kansen om als Nederland binnen het Europese ecosysteem waarde toe te voegen’, duidt Heijnen. ‘Dit geeft richting aan het stimuleren van innovatie. Het verder brengen van deze deelgebieden in de batterijwaardeketen is belangrijk voor het behalen van de doelen van de batterijenstrategie en draagt bij aan alle pijlers daarbinnen. Bij het opzetten van de Actieagenda is ook het door de expertgroep gecoördineerde platform Battery Competence Cluster Netherlands (BCC-NL) opgestart. Voor het BCC-NL stel ik werk- en onderzoeksbudget beschikbaar om op basis van deze Actieagenda het ecosysteem verder vorm te geven.’

Wet- en regelgeving aanpassen
In de Actieagenda worden een aantal suggesties gedaan om met wet- en regelgeving de inpassing van flexibiliteit en energieopslag te faciliteren. Deze suggesties hebben volgens de staatssecretaris de aandacht van minister Jetten voor Klimaat en Energie. Hij zal de Tweede Kamer hier later verder over informeren.

Zo wordt in de Actieagenda voorgesteld om de transporttarieven voor batterijen in het stroomnet aan te passen. ‘Nu wordt dit gezien als gebruiker, wat de businesscase lastig maakt’, aldus de Actieagenda. ‘Maar in combinatie met opwekking dragen batterijen bij aan het oplossen van netcongestie en is een aangepast tarief wenselijk (rechtvaardig).’

Verder wordt in de Actieagenda geopperd dat de overheid in analogie van zonnepanelen en elektrische voertuigen de doorontwikkeling van de batterijenmarkt middels aanschafsubsidies, SDE++ en fiscale instrumenten gaat stimuleren. ‘Hierbij dienen eisen gesteld te worden aan de wijze waarop de batterijen in het stroomnet gebruikt gaan worden om te zorgen dat deze bijdragen aan het oplossen van netcongestie en onbalans van het net.’

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
TKI Urban Energy zoekt:

Innovatieanalist hernieuwbare elektriciteit

Fulltime (40 uur) - Utrecht, 3511 MH, 550
SolarNRG Trading B.V. zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!