Solar Magazine - CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen
© Daniel127001 | Dreamstime.com

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een onderzoek gestart naar een methode waarmee samen met energiebedrijven de ontwikkeling van de actuele energieprijzen beter in kaart kan worden gebracht.

Het statistiekbureau maakt gebruik van data van de energiemaatschappijen die volgens het CBS van voldoende kwaliteit zijn voor gebruik in de officiële statistiek.

75 procent
In de zomerperiode heeft het CBS gerekend met data die aangeleverd zijn door de energiemaatschappijen. Die data hebben betrekking op de energieprijzen voor consumenten. Het zijn grote hoeveelheden gegevens die samen ongeveer 75 procent dekken van alle huishoudens in Nederland waaraan energie wordt geleverd.

CBS-onderzoeker Hugo de Bondt: ‘We hebben die databestanden op gedetailleerd niveau doorgespit en beoordeeld op kwaliteit. Het zijn kwalitatief goede bestanden gebleken. We hebben vertrouwen in die data voor gebruik in de officiële statistiek, maar we moeten nog wel een aantal exercities doen.’

Andere methoden
De volgende stap in het proces is volgens De Bondt nadenken over een nieuwe methode om de cijfers te kunnen berekenen. ‘Op dit moment houden we nog steeds vast aan de bestaande methode. Daarbij worden de prijzen waargenomen van nieuw afgesloten contracten. De prijsstijgingen van nieuwe contracten zien we daardoor meteen terug in de ConsumentenPrijsIndex (CPI). In Europa doet een aantal andere landen dat op dezelfde manier. De nieuwe data van de energiemaatschappijen maken het mogelijk om op een veel grotere schaal prijzen waar te nemen van nieuwe én bestaande contracten. Met die data worden een aantal berekeningsmethoden vergeleken. Vervolgens gaan we kijken welke methode het meest geschikt is. Dat is nog wel een tijdrovende klus. We moeten daarvoor een aantal criteria vaststellen, zoals praktische uitvoerbaarheid, bestendigheid voor een langere periode en afstemming op EU-regelgeving.’

Vaste en variabele contracten
Een tussenstap in deze berekeningen is bepalen hoe het verloop in het aantal vaste en variabele contracten in de afgelopen maanden is geweest. ‘We zijn nu zover dat we dit verloop in beeld hebben. Als we naar onze databestanden kijken, zien we duidelijk dat sinds januari 2022 het aantal vaste contracten voor elektriciteit daalt. In augustus bijvoorbeeld stond het aandeel op 33 procent, terwijl dat in januari nog 43 procent was. Voor gas geldt een soortgelijke daling. Dat zijn eenjarige of langdurigere contracten. Dat betekent dat steeds meer huishoudens nu een variabel contract hebben. Zij worden geconfronteerd met de hogere energieprijzen.’

Andere cijfers ACM
Niet alleen het CBS, maar ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs geconstateerd dat het aantal huishoudens met een variabel contract voor de levering van gas en elektriciteit in het afgelopen jaar flink is gestegen. Het aantal variabele contracten is sterk gestegen, omdat bij steeds meer huishoudens het vaste energiecontract afloopt en leveranciers nauwelijks meer nieuwe vaste contracten aanbieden. Vanwege de sterk fluctuerende prijzen zijn ze hiermee gestopt. De Bondt wijst erop dat de CBS-cijfers over de variabele en vaste contracten afwijken van de cijfers van de ACM: ‘Dat komt omdat we met verschillende databestanden werken. De CBS-data beslaan circa 75 procent van de markt. Maandelijks krijgen we dus data over een zeer groot aantal huishoudens. Uiteraard is de privacy van die huishoudens gegarandeerd. De data van de ACM omvatten alle maatschappijen, inclusief enkele die in de data van het CBS ontbreken. Dat is de reden waarom de percentages vaste contracten niet vergelijkbaar zijn.’

Uiteindelijke invoering
De laatste stap in het proces is volgens De Bondt de uiteindelijke invoering van de nieuwe methode. ‘Het tijdstip waarop dat gaat gebeuren, is nu nog lastig te bepalen. We hopen dat het onderzoeksrapport dit jaar gereed is. Op basis daarvan kunnen we aangeven wanneer we overstappen van de oude naar de nieuwe methode. Maar voordat het zover is, moeten we de nieuwe methode en het tijdstip van invoering ook nog afstemmen met het Europese statistiekbureau Eurostat.’

Inflatie lager
Inmiddels zijn de eerste, voorlopige berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het inflatiecijfer met de nieuwe methode significant lager uitvalt dan wat het CBS nu publiceert. Op dit moment kan de exacte omvang van het verschil tussen de oude en nieuwe methode nog niet met voldoende zekerheid vastgesteld worden. CBS gebruikt de komende tijd voor validatie en controle van de uitkomsten van deze berekeningen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Project Developer

Fulltime (40 uur) - Arnhem of Rotterdam
enie.nl zoekt:

Installatiepartner Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Regio Noord, Midden en Zuid Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!