logo
wvhj2023
© Wirestock | Dreamstime.com
© Wirestock | Dreamstime.com
17 september 2022

De harde cijfers | Caribisch Nederland wekt 24 procent van stroom op met zonnepanelen en windmolens

Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben afgelopen kalenderjaar 24 procent van hun stroom duurzaam opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Deze week in ‘De harde cijfers’ de nieuwe data van het CBS.

Het grootste deel van de hernieuwbare elektriciteit in Caribisch Nederland komt van windmolens, gevolgd door zonnepanelen. Vooral op Sint Eustatius en Saba is de opwekking van zonnestroom de laatste jaren fors toegenomen.

Europees Nederland versus Caribisch Nederland
Op Caribisch Nederland bereikte de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen vooralsnog in 2018 het hoogtepunt met een aandeel van 33 procent. Sindsdien is, zoals te zien in onderstaande grafiek, Europees Nederland aan een inhaalrace begonnen.

Sinds 2020 is het aandeel hernieuwbare elektriciteit in Europees Nederland hoger dan dat in Caribisch Nederland. Hierbij speelt mee dat op Caribisch Nederland stroom van zonnepanelen op woningen en bedrijven niet is meegeteld en in Europees Nederland wel.

Sint Eustatius
De totale elektriciteitsproductie van de 3 eilanden van Caribisch Nederland samen bedroeg in 2021 156,2 miljoen kilowattuur, daarvan kwam 24 procent (37,7 miljoen kilowattuur) uit hernieuwbare bronnen. In 2012 was dit nog 29 procent (32,5 miljoen kilowattuur). In 2018 bereikte de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen met 33 procent een hoogtepunt.

Wind op Bonaire
Op Bonaire is het wind wat de klok slaat. Afgelopen jaar was de elektriciteitsproductie van Bonaire 130,6 miljoen kilowattuur. Daarvan was 29,2 miljoen kilowattuur, 22 procent, hernieuwbaar.

Vrijwel alle hernieuwbare elektriciteit, 99 procent, werd door windturbines geproduceerd. Zonnepanelen leverden het resterende procent. In 2014 was het aandeel hernieuwbare elektriciteit op Bonaire het hoogst, 42 procent. In de jaren daarna lag dat rond de 30 procent.

Zonneparken op Saba
Afgelopen jaar bedroeg de elektriciteitsproductie van Saba 9,2 miljoen kilowattuur. Hiervan is 3,3 miljoen kilowattuur hernieuwbaar. Dit is 36 procent van de totale productie. Saba heeft inmiddels 2 zonneparken. Het eerste was per februari 2018 operationeel en het tweede per februari 2019, en dat is goed terug te zien in de productiecijfers.

Meer zonnestroom op Sint Eustatius
De elektriciteitsproductie van Sint Eustatius bedroeg afgelopen jaar 16,3 miljoen kilowattuur. Hiervan was 5,2 miljoen kilowattuur hernieuwbare elektriciteit, oftewel 32 procent. In 2018 bereikte het aandeel hernieuwbare elektriciteit met 45 procent de hoogste piek. De daling in 2020 en 2021 hing samen met onderhoud aan de installaties. Deze elektriciteit werd vooral door middel van zonnepanelen geproduceerd. Het opwekken van zonne-energie begon in 2016 met de eerste fase van een zonnepark. In november 2017 werd de tweede fase opgeleverd, waardoor de productie van zonne-energie op het eiland sterk toenam.

Overdag voldoet het zonnepark op Sint Eustatius aan de volledige elektriciteitsbehoefte van het eiland. ’s Avonds en ’s nachts, en bij ongunstige weersomstandigheden zoals bewolking, schakelt het systeem automatisch over op de dieselgeneratoren die de productie dan overnemen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten