Solar Magazine - Energiecoöperatie Eekerpolder mede-eigenaar van grootste zonnepark van Nederland
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energiecoöperatie Eekerpolder mede-eigenaar van grootste zonnepark van Nederland
© Solarfields

Energiecoöperatie Eekerpolder mede-eigenaar van grootste zonnepark van Nederland

Coöperatie Eekerpolder en Solarfields hebben een aandelenoverdracht gedaan voor Zonnepark Eekerpolder. De energiecoöperatie is nu voor 50 procent mede-eigenaar van wat straks Nederlands grootste zonnepark is.

Zonnepark Eekerpolder bestaat uit 2 zonnevelden. 70 hectare van het plangebied ligt binnen de grenzen van gemeente Midden-Groningen en 90 hectare ligt binnen de grenzen van gemeente Oldambt.

Vergunning
Deze maand zal het ontwerpbesluit de ‘conceptvergunning’ worden voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente Oldambt. Voor het gedeelte van het plan dat in gemeente Midden-Groningen ligt, is al een onherroepelijke vergunning verkregen. In 2024 wordt gestart met de bouw van het project (red. daarmee is het zonnepark bij oplevering het op dat moment grootste zonnepark van Nederland). 

Dat Coöperatie Eekerpolder – een lokale energiecoöperatie opgericht voor en door lokale bewoners van Oldambt en Midden-Groningen – 50 procent van het aandelenbelang van Zonnepark Eekerweg BV verkrijgt, is bijzonder. Het komt namelijk niet vaak voor dat de omgeving in zo’n vroeg stadium aandeelhouder wordt van een zonnepark. Het te genereren dividend – zodra het project operationeel is – wordt direct aan de omgeving uitgekeerd. 

Lokaal eigendom
Met de handtekening wordt invulling gegeven aan de uitgangswaarden van het Klimaatakkoord. Daarin wordt gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom als voorwaarde voor planologische medewerking. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van een project. Dit heeft als voordeel dat het de invloed van de omgeving vergroot op de uitwerking van de projectplannen. Daarnaast zorgt het voor hogere potentiële inkomsten voor de omgeving.

In de praktijk is dit streven volgens Solarfields complex en weerbarstig. Het is vaak lastig voor een energiecoöperatie om tijd en financiële middelen vrij te maken. Gedeeld eigenaarschap betekent namelijk niet alleen het delen van de lusten, maar ook de lasten. Daarnaast is er niet altijd ervaring met projecten van deze omvang. Het komt in de praktijk dan ook weinig voor dat de omgeving in een vroegtijdig stadium aandeelhouder wordt van een zonnepark in ontwikkeling.

Naar rato
Coöperatie Eekerpolder draagt naar rato van aandelenbelang bij aan de benodigde investering. Hiervoor heeft Fonds Nieuwe Doen een initiële financieringsinjectie van 500.000 euro beschikbaar gesteld. Vanwege de omvang van het project zal er, verspreid over een langere periode, een miljoeneninvestering nodig zijn. Over de financiering van de aanvullende investering voert de energiecoöperatie nu gesprekken met verschillende partijen. Dankzij het investeringsfonds wordt er geen investering van de leden van de coöperatie zelf verlangd. Wel krijgen alle leden de kans om financieel te participeren. Hiervoor zal de ontwikkeling van het project eerst in een volgend stadium moeten komen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Soly zoekt:

Technisch Operationeel Manager Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Groningen, 9727 DW 5
Soly zoekt:

Country Manager Netherlands

Fulltime (40 uur) - Groningen, 9727 DW 5
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!