logo
wvhj2023
© Robert Van t Hoenderdaal | Dreamstime.com
© Robert Van t Hoenderdaal | Dreamstime.com
12 september 2022

Nieuw project TNO, NIPV en NEN zet zonnepaneelgerelateerde branden in perspectief

Hoe vaak en waarom ontstaan branden in zonne-energiesystemen, hoe vaak worden ze door brand beschadigd, wat zijn de gevolgen, hoe damt men risico’s effectief in? De kennis om deze vragen te beantwoorden, ontbreekt.

TNO, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gaan hier verandering in brengen met het project ‘Verbeteren monitoring en voorschriften brandveiligheid (BI)PV’. Dit moet onder andere resulteren in verbetering van technologie, installatie en de verzekerbaarheid van zon-op-dakprojecten.

Het gaat snel met de uitrol van pv in Nederland. Steeds meer huizen en bedrijfsgebouwen worden voorzien van zonnepanelen. Daarmee zal ook het aantal branden waarbij ze betrokken zijn toenemen, ook als oorzaak. Dat laatste is echter zeer lastig vast te stellen en dat geldt eens temeer voor de factoren die ertoe hebben geleid. Harde data over branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn, worden niet structureel verzameld, en dus ook niet geanalyseerd. Dat neemt niet weg dat het verzekeren van grote dakgebonden systemen de afgelopen jaren onder druk is komen te staan en de terughoudendheid toeneemt bij potentiële gebruikers. Daarmee dreigt het ontstaan van een rem op de energietransitie.

Wilde verhalen
TNO publiceerde in 2019 een inventarisatie naar branden met zonne-energiesystemen. Dit onderzoek, waarin onder andere werd gewezen op slecht aangesloten connectoren als belangrijkste oorzaak van branden, was echter beperkt. ‘Te beperkt voor het doen van wetenschappelijke uitspraken over de omvang en ernst van het probleem bijvoorbeeld’, aldus Lenneke Slooff-Hoek, Senior Scientist bij TNO. ‘Allerhande wilde verhalen bleven de ronde doen. Verzekeraars scherpten hun eisen aan. Het bleef ook een politiek issue, brandincidenten leidden steeds weer tot Kamervragen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloot daarom de kennispositie op dit vlak fundamenteel te verbeteren. Wij pakken dit, in samenwerking met TKI Urban Energy, nu op binnen ons consortium’.

Crisisbeheersing en brandweerzorg
De officiële ‘go’ voor het project ‘Verbeteren monitoring en voorschriften brandveiligheid (BI)PV’ is nog niet gegeven. Desalniettemin is duidelijk dat het nog dit jaar van start zal gaan, met als hoofddoel het vergroten van de kennis over de brandveiligheid van zonnestroomsystemen op bedrijfsgebouwen en het verzamelen van statistische gegevens om de risico’s in kaart te brengen. 1 van de 3 consortiumpartners is NIPV. Dit kennisinstituut, dat tot voor kort nog onder de naam Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) opereerde, heeft de focus op crisisbeheersing en brandweerzorg. De veiligheid van zonnepanelen is er al langer een belangrijk thema, zowel in research, educatie als advisering.

Methodiek en database
‘Zo deden we onderzoek naar de depositie van zonnecelmateriaal en glasdeeltjes als gevolg van branden in pv-installaties’, vertelt senior onderzoeker Martina Duyvis van NIPV. ‘Nog een voorbeeld is de publicatie van ons Informatieblad Energietransitie en onze Kennisbundel zonnepanelen waarin we onder andere mogelijke maatregelen aangeven om brandrisico’s van zonnepanelen te voorkomen of te beperken. Binnen het project dat we binnenkort met TNO en NEN opstarten, zijn wij allereerst verantwoordelijk voor het verzamelen en vastleggen van relevante data. Momenteel worden diverse aspecten van branden gemonitord, bijvoorbeeld aantallen, schade en fataliteiten bij woningbranden. Ten aanzien van branden met zonnepanelen wordt echter niets structureel vastgelegd. Wij ontwikkelen een methodiek om dit wel te doen. Die omvat onder andere signalering, selectie en het verzamelen van relevante data in samenwerking met de Teams Brand Onderzoek. NIPV zet tevens een landelijke database op om aan de hand van deze methodiek gegevens van individuele branden met pv-installaties systematisch vast te leggen, waar mogelijk ook over de oorzaken. Daarnaast verzorgen we de analyse en rapportage.’

Lees hieronder het volledige artikel in de september 2022-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten