logo
wvhj2023
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
30 augustus 2022

België pleit voor Europees prijsplafond voor energierekening

De Belgische energieminister Tinne Van der Straeten wil dat er een Europees prijsplafond voor de energierekening komt. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen meldt aan een noodinterventie te werken.

De Belgische energieminister stelt dat een Europees prijsplafond de energiefactuur voor een gezin met 770 euro per jaar kan verlichten.

Woekerwinsten
Ze merkt daarbij op dat het prijsplafond op Europees niveau de grootste impact heeft, maar ook op Belgische prijsblokkering mag het niet langer worden uitgesloten. Van der Straeten stelt dat het huidige Europese systeem zorgt voor woekerwinsten bij energieproducenten. ‘Door de energiemarkt te hervormen, pakken we het probleem bij de bron aan en vermijden we exuberante overwinsten.’

België neemt hierin het voortouw en heeft het Belgisch voorstel voor een Europees prijsplafond met de Europese Commissie besproken. Van der Straeten wil het plafond tegen het einde van het jaar invoeren. ‘De tijd van praten is voorbij, nu moet er beslist worden. Er heerst een speculatiegolf en net zoals de beurs moet de handel kunnen worden opgeschort. De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet ervoor zorgen dat de gas- en elektriciteitsprijzen worden losgekoppeld en stopt met het “pay as clear”-principe. Dat zorgt ervoor dat de duurste elektriciteitscentrale de prijs bepaalt voor alle andere.’

180 euro per megawattuur
Spanje heeft recentelijk een plafond ingevoerd en betaalt ongeveer 180 euro per megawattuur voor elektriciteit. In België wordt momenteel elektriciteit verkocht aan prijzen rond 400 euro per megawattuur. Een verschil van 220 euro per megawattuur. Door de invoering van een Europees plafond zou dat betekenen dat een gemiddeld Belgische gezin 770 euro per jaar minder zou betalen.

De Belgische federale regering verrichtte eerder zelf al diverse financiële inspanningen om huishoudens te ondersteunen. Zo werd 4 miljard euro beschikbaar gesteld voor het uitgebreide sociale tarief, premies en vouchers en een verlaging van de btw. De beoogde effecten worden volgens Van der Straten echter tenietgedaan door exploderende prijzen en beursspeculatie. ‘Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat het uitgebreide sociale tarief het beste systeem op Europees niveau is om de meest kansarmen te beschermen. Een verlenging volgend jaar en plafonnering van sociaal tarief is noodzakelijk.’

Von der Leyen: elektriciteitsmarkt structureel hervormen

De Europese Commissie werkt aan een noodinterventie om de stijgende elektriciteitsprijzen een halt toe te roepen. Dat heeft Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen verklaard op de jaarlijkse internationale conferentie Bled Strategic Forum in Slovenië.

‘De torenhoge elektriciteitsprijzen leggen om verschillende redenen de beperkingen van ons huidige ontwerp van de elektriciteitsmarkt bloot’, aldus Von der Leyen. ‘Het is onder totaal andere omstandigheden en voor totaal andere doeleinden ontwikkeld. Het is niet meer geschikt voor het doel. Daarom werkt de Europese Commissie nu aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt. We hebben een nieuw marktmodel voor elektriciteit nodig dat echt functioneert en ons weer in balans brengt.’

En daarbij moet Europa volgens haar verder kijken dan energie. ‘De groene en digitale transities zullen onze behoefte aan grondstoffen enorm vergroten – denk aan lithium voor batterijen, of siliciummetaal voor chips en zeldzame aardmetalen voor elektrische voertuigen en windturbines. De vraag ernaar kan tegen 2030 verdubbelen. En als je kijkt naar de Europese vraag naar lithiumbatterijen, zal deze tussen 2020 en 2025 jaarlijks met 40 procent toenemen - een stijging van de vraag met 40 procent per jaar. Het goede nieuws is: het betekent dat de Europese Green Deal vordert. Het minder goede nieuws is: één land domineert de verwerking. Van de 30 essentiële grondstoffen zijn er vandaag 10 voornamelijk afkomstig uit China. We moeten dus voorkomen dat we in dezelfde afhankelijkheid raken als bij olie en gas. We moeten oude afhankelijkheden niet vervangen door nieuwe. We moeten er dus voor zorgen dat de toegang tot deze goederen niet wordt gebruikt om ons te chanteren. We moeten het aanbod diversifiëren en nieuwe banden opbouwen met betrouwbare, gelijkgestemde partners over de hele wereld.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten