Solar Magazine - Minister Staghouwer: verplichte keuring zonnepaneelinstallaties veehouderijen, maar geen specifieke norm
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Staghouwer: verplichte keuring zonnepaneelinstallaties veehouderijen, maar geen specifieke norm
© A. Havelaar | Dreamstime.com

Minister Staghouwer: verplichte keuring zonnepaneelinstallaties veehouderijen, maar geen specifieke norm

Er komt geen specifieke norm voor de verplichte periodieke keuring van elektra-installaties en zonnepanelen bij veehouderijen. Dat heeft minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten.

De minister meldt aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen periode is gewerkt aan de uitwerking van de aangescherpte aanpak van stalbranden.

Voorkomen van brand
Een belangrijk onderdeel van de aangescherpte aanpak is het zoveel mogelijk voorkomen van brand. Hiervoor bereidt de minister 2 maatregelen voor: ‘Ten eerste de verplichte keuring van elektra- en zonnestroominstallaties. Waarbij grotere veehouderijen iedere 2 jaar een keuring moeten laten uitvoeren en de overige veehouderijen iedere 5 jaar’, aldus Staghouwer.

De afgelopen periode is verkend volgens welke best beschikbare norm de keuringen uitgevoerd moeten worden. Hierbij is uitgebreid onderzocht welke normen er al bestaan en of die geschikt zouden zijn voor deze keuringen in de veehouderij. Volgens de minister is gebleken dat er nog geen bestaande norm is die specifiek toeziet op het uitvoeren van dit type keuringen in de veehouderij.

‘Ik heb overwogen om specifiek voor de veehouderij een norm voor de keuring van elektra- en zonnestroominstallaties te laten ontwikkelen’, meldt Staghouwer. ‘Dit blijkt echter niet nodig, omdat de reeds bestaande normen voor het uitvoeren van deze keuringen ook geschikt zijn voor toepassing in de veehouderij. Voor de verdere uitwerking van deze maatregel zal ik dus aan gaan sluiten bij de bestaande normen.’

Visuele keuring
De tweede preventieve maatregel die de minister aan het voorbereiden is, is de jaarlijkse visuele keuring voor alle veehouderijen, waarin brandveiligheidsmanagement op de veehouderijlocatie centraal staat.

‘In tegenstelling tot de keuring van elektra- en zonnestroominstallaties bestaat er voor deze keuring nog geen norm’, duidt Staghouwer. ‘Daarom ben ik samen met verschillende partijen als LTO, onderzoekers en verzekeraars, in gesprek om de brandveiligheidseisen in kaart te brengen die van belang zijn voor een gedegen veiligheidsmanagement op veehouderijbedrijven. Deze brandveiligheidseisen zullen vervolgens de basis vormen voor het opstellen van een norm op basis waarvan de verplichte jaarlijkse visuele keuring uitgevoerd zal gaan worden. Bij het in kaart brengen van de brandveiligheidseisen wordt, voor zover mogelijk, onderscheid gemaakt in eisen voor verschillende diercategorieën en de grootte van de veehouderijen. Waarbij de insteek is om voor grotere veehouderijen strengere brandveiligheidseisen te stellen. Deze jaarlijkse keuring heeft als doel om te zorgen voor inzicht op de grootste brandveiligheidsrisico’s en zal gaan bijdragen aan de bewustwording hiervan.’

Compartimenteren
Naast preventieve maatregelen bereidt de minister ook een schadebeperkende maatregel voor. Hiertoe wordt onderzocht of het compartimenteren van de technische ruimte(s) met ten minste 60-minuten brandwerend materiaal verplicht kan worden gesteld voor alle bestaande stallen van grotere veehouderijen.

Staghouwer: ‘Om deze maatregel uit te kunnen werken, heb ik nadere informatie nodig over hoe compartimenteren van de technische ruimte in de praktijk bij verschillende typen stallen vormgegeven kan worden en wat de daarmee samenhangende kosten zijn. WUR voert momenteel een onderzoek uit om dit in kaart te brengen.’

Algemene maatregel van bestuur
Het onderzoek is vermoedelijk na de zomer afgerond, en op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zal de minister de maatregel verder uitwerken. WUR heeft ook een inventarisatie uitgevoerd naar preventieve detectie- en automatische blussystemen voor veestallen. Staghouwer: ‘Mede op basis van dit rapport van WUR en gesprekken met betrokken partijen ben ik tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om naast compartimentering van de technische ruimte ook te kijken of er voor bestaande stallen ook andere schadebeperkende maatregelen mogelijk zijn die wellicht efficiënter en effectiever zijn, zoals bijvoorbeeld mistsystemen. Bij de verdere uitwerking van deze maatregel zal ik dan ook rekening houden met het feit dat ook andere typen maatregelen de schade van een ontstane brand kunnen beperken indien deze effectief blijken. De inzet is om de internetconsultatie van het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur (amvb), die de hiervoor beschreven maatregelen zal bevatten, eind 2022 te starten. De verwachting is dat de amvb in 2023 kan worden vastgesteld, waarna hij op 1 januari 2024 in werking kan treden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Triple Solar zoekt:

CFO

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 SH, TT Vasumweg 170
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!